Közlemény – környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A Pest Megyei Kormányhivatal közleményt adott ki a GY-ÚT-VASÚTÉPÍTŐ 88 Kft. , mint kérelmező által a Majosháza külterület, 070/1 hrsz ingatlanra tervezett nemveszélyes-hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás ügyében.

Közlemény-környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Fenti kérelembe és a dokumentációba helyben betekinteni a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és Majosháza Község Önkormányzatánál ügyfélfogadási időben van lehetőség.