Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

KAPCSOLAT

Vas Zoltán (műszaki vezető)
Tel.: +36/20-337-6421
E-mail: vas@dvvg.hu


Kern Ildikó (kertészeti ágazat koordinátor)
Tel.: +36/30-388-4538
E-mail: kern@dvvg.hu


Szabó Noémi Dóra (takarítási ágazat koordinátor)
Tel.: +36/20-443-3177

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t Dunavarsány Város Önkormányzata 2004-ben alapította, a társaság 2006 nyarán kezdte meg működését. Még ebben az évben bejelentkezett az OEP felé, az 1997.évi LXXX. törvény alapján foglalkoztatónak minősülők részére kötelező nyilvántartásba vételre. 2009-ben a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől – a 78/2007.(IV.24.) rendeletben foglaltak alapján- kérte a környezetvédelmi alapnyilvántartásba történő felvételét az azonosítószámok kiadása megtörtént.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 39.§ (7) bekezdése alapján az építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultak nyilvántartását vezető hatóság, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.évi LXXVI. Törvény (Szolgtv.) 27.§ (1) bekezdése szerint a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t, mint vállalkozó kivitelezőt 2010.02.08-án nyilvántartásába bejegyezte.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft a kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV. Törvény és annak a 44/2000. (XII.27.) EüM. Végrehajtási rendeletében foglaltak szerint az ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézeténél bejelentést tett a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenység végzéséről. A bejelentést az ÁNTSZ 2010.02.26.-án fogadta, az igazolást kiadta.

2013. év végén, Társaságnál ügyvezető váltás volt. Ez átmenetileg nagy változásokat hozott a Társaság működésében. Ezt követően a gondnokok és más dolgozók eszközigényének felmérése valamint ezek beszerzése megtörtént. A beosztottakkal, operatív jelleggel történik a munkavégzés. Az anyag és áru beszerzés kötelezettség vállalási rendszerben történik. A konyha és a takarítás beszerzéseket anyagbeszerzési rendszerbe szorítottuk. A beszállítókat megversenyeztettük és szállítási szerződéseket egy évre kötöttük ezzel 10%-os megtakarítást tudtunk elérni a nyersanyag beszerzésen. A társaságnál informatikai fejlesztések történtek. A banki tranzakcióink vállalati rendszerbe kerültek. A könyvelésben sokkal átláthatóbb, kialakult költségviselési rend. Ezekkel a változtatásokkal, a Társaság sokkal szabályozottabban és hatékonyabban működik.

A Társaság Önkormányzattal szerződéses viszonyban áll, feladatait a 2008. február 12-én kelt, többször módosított, együttműködési megállapodás alapján látja el.

Az együttműködési megállapodás szerinti feladatok:

 • Intézmények teljes körű takarítása
 • Polgármesteri Hivatal épületei
 • Árpád Fejedelem Ált. Isk. épületei
 • Sportcsarnok
 • Petőfi Művelődési Ház
 • Erkel Ferenc Zeneiskola
 • Egészségház
 • Weöres Sándor Óvoda
 • Egészségház
 • Petőfi Sándor Művelődési Ház
 • Erkel Ferenc Zeneiskola
 • Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
 • Árpád Fejedelem Általános Iskola
 • Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlás
 • Síkosság mentesítés, hó eltakarítás
 • Utca névtáblák kihelyezése, pótlása
 • Parkok, játszóterek, egyéb közterületek kaszálása
 • Növények ültetése, pótlása, gondozása, locsolás
 • Fák, bokrok sarjazása, gallyazása
 • Ételszállítás
 • Főzőkonyha üzemeltetése
 • Szemétszedés, illegális szemétlerakók megszüntetése
 • Ünnepek alkalmával zászlózás
 • Rendezvények alkalmával színpad szállítás, szerelés-bontás
 • Köztisztasági feladatok ellátása
 • Játszótéri eszközök ellenőrzése, karbantartása, javítása
 • Személy illetve egyéb szállítási feladatok ellátása
 • Közös Önkormányzati Hivatal gondnoki feladatok ellátása
 • Szikkasztóárkok igény szerinti karbantartása
 • Kisebb-nagyobb építőipari javítások-felújítások elvégzése
 • Belvízzel kapcsolatos problémák kezelése
 • Rendkívüli időjárási helyzetben vész-és kárelhárítás

Az árbevétel legnagyobb része az önkormányzattól valamint a térítési díjakból származik, de egyre inkább törekszünk a külső megrendelésekre. A Kft. tulajdonában lévő gépek és eszközök műszaki állapota megfelelő. A dolgozóink minőségi kisgépekkel és szerszámokkal végzik munkájukat. Az irányítást az üzletág vezető, a műszaki vezető, a multi-szerviz koordinátor, a takarító- és rendezvényszervező és az irodavezető végzi. A konyhán 10 főt foglalkoztatunk, 1 fő élelmezésvezetőt, 2 fő szakácsnőt és 7 fő konyhai kisegítőt. A középületek takarítását 20 fő takarító végzi. Gondnokként 5 főt foglalkoztatunk, 1 fő asztalost, közterületi munkásként pedig átlagosan 17 főt.

A Társaság változó létszámú közcélú foglalkoztatottak szakmai irányítását is végzi, szükség szerint a hosszabb idő alatt elhasználódó eszközöket biztosítja (benzinmotoros fűkasza). A szükséges munka-, baleset-, érintés-, védelmi oktatásokat saját szakemberünk végzi. A takarítást kézzel és géppel végezzük az intézményekben. A Sportcsarnok takarítását 2014. április elejétől speciális takarítógéppel végezzük. Minden területen különös figyelmet szentelünk arra, hogy csak bevizsgált tisztítószereket használunk, amelyek egészségkárosító hatása minimális és felület kímélők. Ügyelünk arra is, hogy a takarítószemélyzet megfelelő védő és munkaruházattal legyen ellátva.

Az ingatlanüzemeltetés területen 4 különböző intézmény 6 épületében 5 épület gondnok munkatársunk dolgozik jó minőségű szerszámokkal és kisgépekkel. Rendelkezünk kisebb raktárkészlettel fogyó eszközök és anyagok tekintetében, ezzel is megkönnyítve a hatékony munkavégzést. A konyha átlag napi 750-780 adagra ételt főz. Ma már nem képzelhető el városi rendezvény a konyha részvétele nélkül: lakossági fórum, Árpád-bál, pedagógus évzáró ebéd, a városnapok rendezvényei, egyházmegyei találkozó, Summer fest városi rendezvény, közalkalmazotti vacsora, egyéb év végi összejövetelek. Elvégezzük multi szervizhez igazodóan családi programok, összejövetelek, rendezvények, névnapok… lebonyolítását. A konyha belépett a „MENZA MINTA=MINTA MENZA” programba. Ez együtt jár az egészséges és változatos táplálkozás bevezetésével és megszerettetésével. Az ételek jelentősen kevesebb sót, cukrot tartalmaznak, az étrend kialakításánál előnyben részesítjük a zöldséget, a gyümölcsöt a teljes kiőrlésű lisztből készült péksüteményeket. A bő zsírban kisült ételek helyett rakott ételeket főzünk.

Táblákkal való munkálatok az utcanév és útjelző táblák kihelyezését, helyreállítását foglalja magába. Szemét gyűjtés kapcsán fontos szerepet kap a köztéri szemetesek ürítése, a közterületi szemét szedés és az illegális szemét lerakók felszámolása. A zöld terület kezeléshez kapcsolódóan üdvözöltük az Önkormányzat azon lépését, hogy a Corvinus egyetemmel együttműködési megállapodást kötött a városkép fejlesztése és kialakítása tekintetében.

A téli hó és síkosság mentesítést az előző évekhez hasonlóan a saját erőink teljes mozgósításával és alvállalkozók bevonásával végezzük. A hó eltolását továbbra is alvállalkozók végzik majd, viszont a síkosság mentesítést a Kft. Létrehoztunk egy ún. hó-tervet, mely szerint az összes közterületi karbantartó és gondnok munkatársunk aktívan részt vesz a város síkosság mentesítésében. A játszóterek ellenőrzését havi rendszerességgel végezzük el, a feltárt hiányosságokat jegyzőkönyvben rögzítjük. Városunk parkjait nagy odafigyeléssel gondozzuk. Egyre több megkeresés érkezik a Kft.-hez csatorna és ivóvíz bekötésre, melyeknek eleget teszünk.

A Kft. kiterjesztette szolgáltatásait a lakosság felé is. Külső megrendeléseket fogadunk bármilyen általunk elvégezhető feladatra. A hirdetéseink rendszeresen jelennek meg a helyi újságban. Minden, a tevékenységi körünkbe tartozó feladatot hajlandóak vagyunk külső megrendelőknek is szolgáltatni. Igyekszünk egy megrendelőbarát, mégis gazdaságos árat kidolgozni minden egyes esetben.