Partnerségi egyeztetés

TÁJÉKOZTATÁS 

Dunavarsány Város hatályos településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasza partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 29/A.§-ának és Dunavarsány Város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV. 19.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Dunavarsány hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban indult teljes eljárásban Dunavarsány Város Önkormányzata döntései alapján elkészült egy előzetes tájékoztató anyag, amely az alábbi linkről letölthető:

LINK

A településrendezési eszközök módosítása a Trk. 36.§ szerinti teljes eljárással történik, amely előzetes tájékoztatási, valamint véleményezési szakaszból áll. Jelen tájékoztatás a Trk. 37.§ előírásai alapján lefolytatásra kerülő előzetes tájékoztatási szakasz. Ennek lezárultát követően készül majd el a véleményezési dokumentáció, melynek véleményezési szakasza a Trk. 38.§ alapján kerül majd lefolytatásra.

Alapesetben az előzetes partnerségi egyeztetés a Trk. vonatkozó rendelkezései, valamint Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok szerint kell lefolytatni. Azonban a koronavírus okozta helyzet miatt az Országgyűlés megalkotta „a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt, amelynek 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint „a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja”, illetve „a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni.”

A törvény értelmében elektronikus útnak minősül a helyi önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató is. A 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hatályos településrendezési tervek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos teljes eljárásban az előzetes partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást elektronikus úton folytatjuk le.

A 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos előzetes észrevételeket és javaslatokat a tájékoztató közzétételtől számított tizenöt napon belül (2022. június 22. éjfélig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, a foepitesz@dunavarsany.hu e-mail címen vagy az önkormányzati hivatali kapun keresztül.

Gergőné Varga Tünde

polgármester megbízásából:

Vojnits Csaba Ferenc

főépítész