Partnerségi egyeztetés

T Á J É K O Z T A T Á S
DUNAVARSÁNY LAKOSSÁGA,
CIVIL ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK, KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLETEK ÉS EGYÉB ÉRDEKELT PARTNEREK RÉSZÉRE

  1. Partnerségi egyeztetés eredménye az előzetes tájékoztatásról
  2. TSZT, SZT módosítás – előzetes tájékoztatás
  3. Tájékoztatás TSZT, SZT módosításról
  4. Tkr módosítás – előzetes tájékoztatás
  5. Tájékoztatás Tkr módosításról
  6. Dunavarsány Város hatályos településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata és módosítása a település több pontján, a Trk. 38.§ szerinti véleményezési tervdokumentáció (2021.04.13.)
  7. Partnerségi egyeztetés lezárása, összefoglaló és TERVEZŐI, ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK 2021.05.07.
  8. A partnerségi egyeztetés LEZÁRÁSA UTÁN érkezett vélemények és az azokra adott önkormányzati válaszok – 2021.05.11