Partnerségi egyeztetés

TÁJÉKOZTATÁS 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban döntött Dunavarsány több területét érintően a hatályos településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és annak mellékletét képező szabályozási terv (továbbiakban: TRT – településrendezési tervek) egyes eseti módosításairól.
A terv egyeztetési folyamata a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bek. a) pontja alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) szerint, teljes eljárásban került lefolytatásra. A Trk. 38. § szerinti partnerségi és államigazgatási véleményezés az önkormányzat 152/2022. (XI.14.) számú határozatával lezárásra került.
A Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze PE/AF/00236-7/2022 számú végső szakmai véleményét a dokumentációra kiadta, mely egy észrevételt tartalmazott és amely észrevétel a jóváhagyás előtt a véleménynek megfelelően átvezetésre került.
A fentiek alapján a tervezett módosításokat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta.
A módosítási dokumentáció teljes anyaga az alábbi linken érhető el.

DUNAVARSÁNY VÁROS HATÁLYOS TSZT ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Dunavarsány, 2023. 02. 23.

Tisztelettel:

Gergőné Varga Tünde
polgármester