Dunavarsányi Települési Értéktár

Bemutatkozik a Dunavarsányi Értéktár

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a dunavarsányi polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és gazdasági szervezeteket, hogy környezetükben a települési értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket javaslat formájában terjesszék a Bizottság elé.

Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, ezzel is erősítve a nemzeti (ön)tudatot. A Dunavarsányi Helyi Értéktár a város területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjtemény, illetve regiszter lesz. A Helyi Értéktárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti a mellékelt Javaslattételi felhívás alapján, az alábbi Értéktár-felvételi javaslat kitöltésével és visszaküldésével. A települési érték szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 1000 karakter terjedelmű legyen. Az Értéktár Bizottság a javaslatok elbírálásával dönt az Értéktárba történő felvételről. A felvételkérő adatlap letölthető ide kattintva – Javaslattétel helyi érték felvételére, illetve személyesen bármikor benyújtható az alábbi helyeken:
 • Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal – Szervezési és Önkormányzati Osztály
 • Soli Deo Gloria Közösségi Ház – 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
 • Elektronikusan – csobolyo.eszter@dunavarsany.hu

A rendszerezés kategóriái

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. §-a előírja, hogy a nemzeti értékek adatait mely szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

 • agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
 • egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
 • épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
 • kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
 • sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
 • természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Átfedés esetén abba a kategóriába kell sorolni a nemzeti értéket, amelyhez közelebb áll.

Őseink útján lóháton Baskíriától Dunavarsányig
Őseink útján – lóháton Baskíriától Dunavarsányig (A könyv egyes részei, beleértve a fényképeket is, a pontos forrásmegjelöléssel szabadon idézhetőek/alkalmazhatóak. A teljes anyag felhasználásához azonban Csobolyó Miklós örököseinek írásbeli engedélye szükséges)

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság tagjai

 • dr. Csobolyó Eszter (a bizottság elnöke)
 • dr. Bóna Zoltán
 • Kohán József
 • Szabó Csabáné
 • Tóth Ágnes
Letölthető anyagok, képek, linkek