HIRDETMÉNY Idősek gondozóháza kialakítása tárgyában

H I R D E T M É N Y

Az ügy tárgya: A Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 64.) tervezett fejlesztése Dunavarsány, Erőspuszta, Tündérkert utca 039/6 hrsz.-ú ingatlanon a Dunavarsányi Szociális és Fejlesztő Központ Idősek gondozóháza kialakítása – a dunavarsányi telephelyű Agromulti Kereskedőház Kft. felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetén belül.

Az ügy iktatószáma: DV/2933-8/2021

A közzététel megindításának napja: 2021.április 6.

Az ügyintéző neve, elérhetősége: Kertész Beáta, Tel: 70 3670017

Az észrevételek megtételére rendelkezésre álló idő: 21 nap,

 (az észrevételezés utolsó napja: 2021. április 27.)

Az észrevételezendő dokumentumok elérési helye:

HIRDETMÉNY Idősek gondozóháza kialakítása tárgyában

1_Építész_műleírás

2_Építész_tervlapok

3_Tűzvédelmi_műleírás

4_Szakértői_nyilatkozat

A tervezett fejlesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket Dunavarsány város nyilvánossága elektronikus levélben, jegyzo@dunavarsany.hu címre, postai úton küldött észrevételeket a jegyzőnek címezve, 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u 18. címre küldheti meg 2021. április 28-ig.

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

Dunavarsány, Erőspuszta, Tündérfürt utca 039/6 hrsz.-ú ingatlanon a Dunavarsányi Szociális és Fejlesztő Központ Idősek gondozóházának kialakítása tervezete a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 8. hivatalában az építési engedélyezési eljárás szükséges részeként a Településképi véleményt Dunavarsány Polgármesterétől megkapta.

A beruházó Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a tárgyi 039/6 hrsz.-ú ingatlanon a meglévő épület rekonstrukciójával, annak továbbépítésével kívánja újjáéleszteni a korábban működő intézményt, mely ingatlan egy része érintett a dunavarsányi telephelyű Agromulti Kereskedőház Kft. veszélyességi övezetével, területe annak a belső veszélyességi övezetébe esik, ezért a vonatkozó jogszabály alapján katasztrófavédelmi bizottság összehívása volt szükséges az engedélyezési eljárás során.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 29. § (1) bekezdésben szereplő hatóságok képviselőit az ügy tárgyában összehívta.

 A bizottság állásfoglalása a R. 7. mellékletének 2. pontjában meghatározott szempontok figyelembe-vételével az, hogy a Dunavarsányi Szociális és Fejlesztő Központ, Idősek Gondozóházában – mivel az az Agromulti Kft. dunavarsányi telephelyének belső veszélyességi zónájában helyezkedik el (a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10–5 esemény/év értéket) – egyszerre 90 főnél több nem tartózkodhat. A katasztrófavédelmi hatóság ezen állásfoglalás ellen az ügyben érintettek közül senki nem emelt kifogást.