M E G H Í V Ó a Pénzügyi, és a Humánpolitikai bizottság együttes ülésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága és Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága

2 0 2 0 . o k t ó b e r 2 9 – én – c s ü t ö r t ö k ö n – 1 6:3 0 ó r a k o r
tartandó rendkívüli, együttes, zárt ülésére.

Az ülés helye: Városháza díszterem

1. Javaslat a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálására.
Megjelenésére feltétlenül számítok!
Esetleges távolmaradását, kérem, szíveskedjen jelezni az 521-040-es vagy az 521-041-es telefonszámon!

Dunavarsány, 2020. október 27.

Tisztelettel:

Nagyné dr. Csobolyó Eszter                                                                                                                         sk. Mekler Andrea sk.
a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke                                                                             a Humánpolitikai Bizottság elnöke