M E G H Í V Ó a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2 0 2 0 . o k t ó b e r  2 9 – én – c s ü t ö r t ö k ö n – 1 6: 0 0 ó r a k o r tartandó rendkívüli, nyílt ülésére.

Az ülés helye: Városháza díszterem
Tervezett napirendi pont:
1. Javaslat a „Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsőde fejlesztés tárgyú beruházás kiviteli terveinek elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárás eredményének
megállapítására

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Esetleges távolmaradását, kérem, szíveskedjen jelezni az 521-040-es vagy az 521-041-es
telefonszámon.

Dunavarsány, 2020. október 27.

Tisztelettel:

Nagyné dr. Csobolyó Eszter sk.
a Bizottság elnöke