MEGHÍVÓ a képviselő-testület rendkívüli ülésére

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29-én – csütörtökön – 17 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Városháza díszterme Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Tervezett napirendi pontok:
1. Javaslat a „Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsöde fejlesztés tárgyú beruházás kiviteli terveinek elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárás eredményének
megállapítására.

Előterjesztő: Polgármester

Zárt ülés
2. Javaslat a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálására.

Előterjesztető: Polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Esetleges távolmaradását, kérem, szíveskedjen jelezni az 521-040-es vagy az 521-041-es
telefonszámon.

Dunavarsány, 2020. október 27.

Tisztelettel:

Gergőné Varga Tünde

Polgármester