Meghívó – Humánpolitikai Bizottsági ülésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a Humánpolitikai Bizottság 2020. október 12-én – hétfőn – 16 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Városháza Díszterem
Tervezett napirendi pontok:

 1. Javaslat a Petöfí Müvelődési Ház és Könyvtár új alapító okiratának elfogadására /Irásos anyag
  mellékelve/
 2. Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására /Irásos anyag mellékelve/
 3. Javaslat intézményi státusz létesítésére /Irásos anyag mellékelve/
 4. Javaslat az új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására /Irásos anyag mellélcelve/
  Zart ülés:
 5. Javaslat a helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok által benyújtott 2020. évi „civil és sport
  pályázatok” elbírálására /Irásos anyag mellékelve/
  Megjelenésére feltétlenül számítok! Esetleges távotmaradását, kérem, szíveskedjen jelezni az 521-040-es
  vagy az 521-041-es telefonszámon.
  Dunavarsány, 2020. október 8.

Tisztelettel:

Mekler Andrea sk.
a Bizottság elnöke