MEGHÍVÓ a Pénzügyi, Fejlesztési és ügyrendi Bizottság rendes, nyílt ülésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Fejlesztési és ügyrendi Bizottság 2020. október 12-én – hétfőn – 17 órakor tartandó rendes, nyílt ülésére.

Az ülés helye: Városháza díszterem
Tervezett napirendi pontok:

 1. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzat 2020. évi költségvetéséröl szóló 2/2020. (II. 12.)
  önkormányzati rendelet módosítására /Irásos anyag mellékelve/
 2. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzatának elsö féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
  elfogadására /Irásos anyag mellékelve/
 3. Javaslat a Petöfí MűvelödésÍ Ház és Könyvtár új alapító okiratának elfogadására /Irásos anyag
  mellékelve/
 4. Javaslat intézményvezetöi pályázat kifrására /Irásos anyag mellékelve/
 5. Javaslat intézményi státusz létesítésére /Irasos anyag mellékelve/
 6. Javaslat az új Helyi Esélyegyenlöségi Program elfogadására /Irásos anyag meüékelve/
 7. Javaslat alapítványok támogatására /Irásos anyag mellékelve/
 8. Javaslat a temetőt érintő területcsere elfogadására /Irasos anyag mellékelve/
 9. Javaslat Dunavarsány Településszerkezeti Terve és Epítési Szabályzata módosítására /Irásos
  anyag mellékelve/
 10. Javaslat a Pest Megyei Katasztrófavédekni Igazgatóság hatósági bizottsági állásfoglalásának
  elfogadására /Irásos anyag mellékelve/
 11. Javaslat a kerékpárút müszaki ellenöri megbízási szerzödésének módosítására /Irásos anyag
  mellékelve/
 12. Javaslat a „PMBOLCSODEFEJLESZTES_20)9/5 tárgyú munkák műszaki ellenörzési
  feladatai” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására, valamint
  „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák kiviteli tervező kiválasztására irányuló
  beszerzési eljárás megindítására /Irásos anyag mellékelve/
 13. Javaslat a Dunavarsány 2084/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiirt pályázat eredményének
  megállapítására /Irásos anyag mellékelve/
 14. Javaslat Központi Címregiszter kialakításához szükséges adattisztításra /Irásos anyag mellékelve/
  Megjelenésére feltétlenül számítok!
  Esetleges távolmaradását, kérem, szíveskedjen jelezni az 521-040-es vagy az 521-041-es
  telefonszámon.
  Dunavarsány, 2020. október 8.

Tisztelettel:

Nagyné dr. Csobolyó Eszter sk.
a Bizottság elnöke