MEGHÍVÓ testületi ülésre

M E G H I V Ó

Tisztelettel meghívom Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 13-án – kedden – 17 órakor tartandó rendes, nyílt ülésére.

Az ülés helye: Városháza díszterme, Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Tervezett napirendi pontok:

 1. Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.)
  önkormányzati rendelet módosítására /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 2. Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzatának első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
  elfogadására /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 3. Javaslat a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár új alapító okiratának elfogadására /Írásos anyag
  mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 4. Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 5. Javaslat intézményi státusz létesítésére /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 6. Javaslat az új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 7. Javaslat alapítványok támogatására /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 8. Javaslat a temetőt érintő területcsere elfogadására /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 9. Javaslat Dunavarsány Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata módosítására /Írásos
  anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 10. Javaslat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági bizottsági állásfoglalásának
  elfogadására /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 11. Javaslat a kerékpárút műszaki ellenőri megbízási szerződésének módosítására /Írásos anyag
  mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 12. Javaslat a „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák műszaki ellenőrzési
  feladatai” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására, valamint
  „PMBOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák kiviteli tervező kiválasztására irányuló
  beszerzési eljárás megindítására /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 13. Javaslat a Dunavarsány 2084/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének
  megállapítására /Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
 14. Javaslat Központi Címregiszter kialakításához szükséges adattisztításra Írásos anyag mellékelve/
  Előterjesztő: Polgármester
  Megjelenésére feltétlenül számítok!
  Esetleges távolmaradását, kérem, szíveskedjen jelezni az 521-040-es vagy az 521-041-es
  telefonszámon.
  Dunavarsány, 2020. október 8.

Tisztelettel:

Gergőné Varga Tünde

Polgármester