Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról

Dunavarsány Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Dunavarsány város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2024. február 10-től 2024. szeptember 30-ig ebösszeírást végez. Az ebösszeírás „önbevallásos” módszerrel történik.

Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány (ebösszeíró adatlap) a https://dunavarsany.hu/index.php/letoltheto-nyomtatvanyok/ oldalon tölthető le. Az ebösszeíró adatlapot kutyánként szükséges kiállítani. A korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás.

Kérem, szíveskedjenek a kitöltött ebösszeíró adatlapot az alábbi módok egyikén megküldeni.

Az adatlap kizárólag az alábbi módok egyikén küldhető be:

  • postai úton a „Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztály dr. Nagy Csilla LL. M. részére” címzettnek a „2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.” címre, vagy
  • elektronikus úton a „nagy.csilla@dunavarsany.hu” e-mail címre PDF formátumban(A JPG formátumú (fénykép) fájlokat nem tudjuk elfogadni!), vagy
  • hivatali kapun keresztül elektronikusan a „Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, DKOH, KRID: 126095778” címre.

Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az ebösszeírás sikerességét!

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal