Változások az orvosi ügyeleti ellátásban

Kedves Páciensek!

Az új ügyeleti struktúrára való áttérés kapcsán kétségtelenül feltörnek bennem gyermekkori emlékek, hiszen egy szigethalmi háziorvos fiaként hétről-hétre vártam haza édesapámat a szigetszentmiklósi ügyeleti szolgálatából, aki Szigetszentmiklós talán első, Gyári úti pékségének még gőzölgő termékeivel lepte meg minden műszakját követően a családot. Abban az időben a mentőállomás közvetlen szomszédságában a térség háziorvosai biztosítottak ügyeleti ellátást, és a kor ikonikus terepjárójával, egy Lada Nivával látogatták a térség betegeit. Sok minden átalakult persze azóta, járásunkban jelentős lélekszámrobbanás ment végbe az elmúlt három évtizedben, és az infrastrukturális körülmények is sokat változtak. A rendszerváltást követően az ügyeleti ellátás szervezésének a módja is megváltozott, és a körorvosi rendszert is felváltotta a háziorvosi struktúra. A háziorvosi praxisok mellett kialakultak az úgynevezett központi ügyeletek, ahol az egyes önkormányzatok voltak felelősek azért, hogy a háziorvosi rendelési időn túli sürgős, de még mentőhívást nem igénylő feladatok ellátását megszervezzék. Több mint két évtizedig működött ez a rendszer Dunavarsányban is, úgy gondolom, hogy humánerőforrásból fakadó nehézségek ellenére a többség megelégedése mellett. A dunavarsányi ügyelet felelt Majosháza és Délegyháza betegeinek az ellátásáért is. Az egészségügyi ellátórendszeren belül talán az alapellátási ügyeletek körül volt a legtöbb bizonytalanság az elmúlt években, országos viszonylatban rendkívül heterogén volt az ügyeletek térbeli és időbeli hozzáférhetősége, így a változtatás szükségessége mind szakmai, mind egészségpolitikai körökben mindig napirenden lévő kérdés volt. Nagy különbözőséget mutatott az ügyeletek szakmai minősége is országszerte, ugyanakkor bizton mondhatom, hogy Dunavarsány kivételes helyzetben volt e tekintetben is, hiszen az országos tendenciától eltérő módon a legtöbb háziorvos kollégám közvetlenül részt vett az ellátásban, ami helyismeretükből, szakmai hozzáértésükből fakadó módon egyértelmű garanciája volt a minőségi szolgáltatásnak. Másrészről pedig itt kell köszönetet mondanunk a Medical-Provisor Kft-nek, Fábián Lajos ügyvezető úrnak is, aki úgy szervezte a térség ügyeleti ellátását, hogy annak országos híre ment, egyfajta példaként szolgált, hogy miként kell azt jól szervezni, jól csinálni. A többi között ennek is volt köszönhető, hogy Dunavarsányban a háziorvos kollégákon túl, ambiciózus fiatalok mellett, a legjobb szakemberek teljesítettek hónapról hónapra szolgálatot. Köszönjük, hogy vigyáztak a dunavarsányi polgárok egészségére. Fábián Lajos úr szakmai javaslatomra február 1-től az új szigetszentmiklósi ügyeleti telephely vezetői feladatait is ellátja, így eddigi munkájáért köszönettel tartozunk, az előtte álló kihívásokhoz pedig jó egészséget, a Jóisten áldását kérjük.

Az új ügyeleti struktúrában a legjelentősebb változás az ügyeleti rendelő elérhetőségében mutatkozik, ezután Dunavarsány helyett Szigetszentmiklóson, a Határ út 5. szám alatti orvosi rendelőben lesz elérhető. Sokakat talán leginkább ez a változás tölti el aggodalommal, ugyanakkor ennek kapcsán feltétlenül meg kell említeni, hogy országos szinten is jelentősen lecsökken az ügyeleti telephelyek száma, hiszen a betegforgalmi adatok elemzése arra mutatott rá, hogy a korábbi ügyeleti körzetek ellátási területét át kell gondolni. Az ügyeletben dolgozó szakembereknek a betegellátáson túl természetesen az is feladatuk, hogy az ellátási nehézségekkel kapcsolatban jelzéseket tegyenek az Országos Mentőszolgálat felé. A magam és az ügyeletben dolgozó kollégák részéről azt tudom ígérni Önöknek, hogy az első hetek tapasztalatait követően ezeket a jelzéseket mindenképpen megtesszük, és amennyiben változtatást tartunk szükségesnek, akkor erre javaslatot is fogunk tenni.

Az ügyelet telefonos elérhetőségében is jelentős változást tapasztalhatunk, Pest vármegye is csatlakozik február 1-től az országos 1830-as ügyeleti hívószámhoz, melyen panaszaink bejelentését követően az Országos Mentőszolgálat diszpécserei fognak döntést hozni, hogy a beteg panaszaihoz mérten milyen jellegű segítségre van szükség, adott esetben még mentőgépkocsi helyszínre küldésére is sor kerülhet, amennyiben egy-egy súlyos kórállapot a 1830-as hívószámon kerül bejelentésre. Feltétlenül szükséges megemlíteni, hogy sürgős szükség esetére, életveszéllyel járó kórképek bejelentésére továbbra is rendelkezésre fog állni a 112-es segélyhívószám.

A dunavarsányi lakosoknak az ügyelet időbeli elérhetőségében nem történik változás, hiszen az hétköznaponként továbbra is 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégente pedig 24 órában lesz elérhető. Itt ki szeretném emelni, hogy Dunavarsány Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátás iránt tanúsított támogató együttműködésének köszönhetően mi Dunavarsányban már hozzá voltunk szokva ezekhez az elérhetőségi időpontokhoz, ugyanakkor sok környező település tekintetében ez egy időben bővülő hozzáférhetőséget fog jelenteni, hiszen az egyes településeken az ügyeletek hozzáférhetősége rendkívül nagy különbözőséget mutatott, sok helyen csak este 7-től volt elérhető az ügyelet.

Ki szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a korábbi ügyeleti struktúrában nem volt külön gyermek ügyeleti ellátás, viszont a szigetszentmiklósi ügyeleti telephelyen gyermekek ellátására továbbra is lesz lehetőség, a vármegyében kijelölt három, kizárólag gyermek ügyeleti központ pedig a speciálisabb szaktudást igénylő esetek ellátására szerveződik.

Minden változás egyfajta bizonytalanságot is hordoz magában, nem csak Önökben, hanem bennünk, az ügyeleti ellátásban dolgozó szakemberekben egyaránt. Általános orvosi diplomám megszerzését követően az első állásom a dunavarsányi ügyeleti szolgálatban való részvétel volt, még a háziorvosi praxisom megkezdését megelőzően, 2007-ben. Különleges érzésekkel adtam le én is az utolsó januári műszakot Dunavarsányban, kétségtelenül felszínre törtek az elmúlt 17 év emlékei, a dunavarsányi ügyeletek során megszerzett tapasztalatok, a kialakult baráti és kollegiális kapcsolatok egyaránt. Kérve Önöket, hogy segítsenek minket az új struktúrára történő átállás nehézségeiben, egyet ígérhetek, hogy az ügyeleti ellátásban résztvevő szakemberek továbbra is a legjobb tudásuk szerint, az Önök egészségének megőrzése érdekében fognak eljárni.

Jó egészséget kívánok minden kedves dunavarsányi páciensnek!

Békássy Szabolcs

dunavarsányi és országos kollegiális szakmai vezető háziorvos

 

Orvosi ügyeleti ellátás

Szigetszentmiklós, Határ út 5. szám

Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig

Hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában

Telefon: 1830