Tájékoztató a szennyvízdíj-kedvezmény és a hulladékszállítási díjkedvezmény igényléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt 70 éven felüli lakosságot, hogy a szennyvíz- és hulladékszállítási díjkedvezmény igényléséhez szükséges kérelmi nyomtatványokat – azon jogosultak részére, akik a 2023 -es évben jogosultak voltak és igénybe vették a támogatást – a hivatal kipostázta.

  • Szennyvízdíj-kedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkező, 70. életévét betöltött egyedül élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének tízszeresét (285.000.- Ft).
  • Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkező, 70. életévét betöltött egyedül élő személy, aki önálló háztartást vezet és jövedelme a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének tízszeresét (285.000.- Ft) nem haladja meg, valamint a 70. életévüket betöltött házaspárok, ha a háztartáson belül csak ketten élnek, és az egy főre jutó jövedelmük a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát (228.000.- Ft) nem haladja meg.

A jogosultság kérelem alapján, a 70. életév betöltését követő hónap első napjától a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. A támogatás iránti kérelmeket 2024. január 31. napjáig lehet benyújtani a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:  13:00  – 17:00,

szerda:  8:00  – 12:00,  13:00 –  16:00,

péntek:  08:00  – 12:00 óráig.

Azon lakosoknak, akik 2024. február 1. után töltik be 70. életévüket, továbbá azok, akik valamilyen okból kifolyólag postai úton nem kapták kézhez a formanyomtatványokat, a hivatalban lehetőségük van a támogatást megigényelni.

 

Tisztelettel:

Dunavarsány Város Önkormányzata

Igazgatási osztály