Kapubehajtók építése, tereprendezés és árok kialakítás közterületen, azaz a közút nem közlekedési célú igénybevétele

Tisztelt Lakosok!

A tavaszi és nyári hónapokban megkezdődnek a kapubehajtók, járdák és árkok kiépítései a közterületen, valamint az ingatlanok előtti tereprendezések, ezzel a helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele valósul meg. A helyi közút részét nem csak a burkolt vagy burkolat nélküli útfelület képezi, hanem a zöldterület és egyéb építmények is. Minden esetben, ha a közút nem közlekedési célú igénybevétele történik közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást, valamint munkakezdési engedélyt kell kérni Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közutak kezeléséről szóló 4/2020. (III.11.) számú rendelete alapján, az erre vonatkozó formanyomtatvány kitöltésével,
valamint a kapcsolódó mellékleteinek benyújtásával. A formanyomtatvány elérhető a www.dunavarsany.hu/ugyintezes aloldalon, vagy ügyfélfogadási időben (hétfő: 13:00-17:00, szerda:
08:00-12:00 és 13:00-16:00, péntek: 08:00-12:00) a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási És Műszaki Osztályán. A formanyomtatványhoz mellékleni kell a műszaki tervdokumentációt, amely legalább egy helyszínrajzból áll és ezen ábrázolásra kerül az építési és bontási tevékenység. A beadott műszaki dokumentáció vizsgálatába indokolt esetben bevonásra kerülhet a település főépítésze is. A kérelmet eredetiben személyesen a fentiek szerinti ügyfélfogadási időben, ügyfélkapun vagy postai úton (Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási És Műszaki Osztály, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) nyújthatják be.

Az ügyintézési határidő az eredeti kérelem beérkezésétől számított 21 nap, mely egy alkalommal 10 nappal meghosszabbítható a Közútkezelő részéről! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kivitelezési munka a közútkezelői és tulajdonosi, valamint a munkakezdési engedély kiadásáig nem kezdhető meg! Tájékoztatjuk Önöket, hogy azonnali és 24 órás ügyintézésre nincs módunk, tekintettel arra, hogy folyamatosan megnövekedett ügyszámmal dolgozunk.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az építési tevékenység megkezdése előtt, majd a kivitelezést követően is fotó dokumentációt készít a Közterület-felügyelet. Ha a kivitelezés nem a benyújtott tervnek megfelelően valósul meg, úgy az engedélyt megkérőt felszólítjuk a tervben foglaltnak megfelelő állapot kialakítására. Amennyiben nem tesz eleget a felszólításnak, az illetékes útépítési hatóság felé megkereséssel élünk, a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy megnövekedett azon esetek száma, akik nem kérnek a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételére hozzájárulást, vagy ha és amennyiben rendelkeznek engedéllyel nem tartják be az abban foglaltakat, a kivitelezéskor eltérnek az engedélyben foglaltaktól. A Közterület- felügyelet mindennap ellenőrzi a közterületeket. Ha az igénybevétel hozzájárulás nélkül történik, vagy az engedélytől eltérően kerül kivitelezésre, a munkavégzést leállítja és felszólítja a munkát végzőt a megfelelő engedély bekérésére, vagy az engedélyben foglaltak betartására.

Kérjük a vonatkozó előírások jogkövető betartását!

Tisztelettel,

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási És Műszaki Osztály