Elektromos hálózat karbantartás kezdődik

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a GTS INVESTMENT KFT. az ELMŰ (E-on) megbízásából munkálatokat fog végezni (oszloptő tisztítás, gallyazás, gyérítés, külterületi nyiladéktisztítás) Dunavarsány területén a 20 KV-os elektromos hálózat mentén, a hálózat nyomvonala a csatolt térképeken megtekinthető (sárga filccel jelölve).

A munkálatokat november 17-től kezdődően tervezik elkezdeni. Térképek alábbi hivatkozásokra kattintva nyílnak meg:

DUVA-Délegyháza22kV

Duva-Délegyháza

A munkavégzés belterületen a 20000 Volt feszültségszintű villamos hálózat védőtávolságának kialakítása érdekében történik. Ez minden olyan fát, fás szárú növényt érint ami a szélső vezetőktől számított 3 méteres, vagy annál kisebb távolságban megközelíti a villamos hálózatot, valamint az oszlopok állékonyságát, illetve az oszlopon való biztonságos munkavégzést veszélyezteti. A gallyazást az üzemzavar megelőzés, a biztonságos és zavartalan működtetés támasztotta követelményeknek megfelelően fogjuk elvégezni. A munkavégzés személyemelő kosaras gépjármű igénybevételével történik, ami időszakosan zavarhatja a közlekedést. A védett területen is az előzőekben felsorolt paraméterek szerint fogunk dolgozni. A gallyazási tevékenység után a keletkezett zöldhulladékot aprítékoljuk és elszállítjuk. A teljes munkavégzés időtartama a magas feszültségszint veszélyessége miatt erősen függ a környezeti tényezőktől (köd, eső, hó, szél, talaj minősége, megközelíthetőség stb.) A tervezett idő 2 hét. A napi munkavégzés 8:00-16:00-ig tart.
A még pontosabb tájékoztatás érdekében, ha igény mutatkozik rá, megtekinthetjük a kérdéses területeket egy helyszíni bejárás keretében.

Védőtávolságok jogszabályi vonatkozásai:

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről:
-4. A biztonsági övezet terjedelme:
6. § (1) Föld feletti vezeték – ideértve a vezeték tartószerkezetén
(oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is az a) pont
af) alpontjában és a b) pontban foglalt eltéréssel – biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:
ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter.
-5. Tilalmak a biztonsági övezetben
10. § (1) A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:
f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert.

Panasz esetén kérjük keressék a GTS Invesment Kft-t az alábbi email címen: laszlo.pesti@gtsinvestment.hu

Dunavarsány Önkormányzat