T Á J É K O Z T A T Á S a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos iskolás gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon keresztül 2022. április 14. és 2022. április 19. – az Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány, Kossuth L. u. 33. szám alatti Napközi épületének konyhájáról 11:30 – 12:00 óra között történő elvitellel vehető igénybe. Amennyiben az ebéd elvitele a szülő/törvényes képviselő, vagy a jogosult gyermek részéről akadályba ütközik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása alapján más személy is átveheti.

A hátrányos, halmozottan hátrányos óvodás gyermekek részére a szünidei étkezés az óvodában biztosított, tekintettel arra, hogy a szünidőben az óvoda ügyeletet tart.

dr. Szilágyi Ákos sk.
jegyző