Szennyvízdíj-kedvezmény és a hulladékszállítási díjkedvezmény igénylése

Tájékoztató

a szennyvízdíj-kedvezmény és a hulladékszállítási díjkedvezmény igényléséről

  • Szennyvízdíj-kedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező 70. életévét betöltött egyedül élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
  • Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező 70. életévét betöltött egyedül élő személy, aki önálló háztartást vezet és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg, valamint a 70. életévüket betöltött házaspárok, ha a háztartáson belül csak ketten élnek, és az egy főre jutó jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát nem haladja meg.

A jogosultság kérelem alapján, a 70. életév betöltését követő hónap első napjától a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. A támogatás iránti kérelmeket 2022. január 31. napjáig lehet benyújtani a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) ügyfélfogadási időben.

Azon lakosoknak, akik 2022. február 1. után töltik be 70. életévüket, továbbá azok, akik valamilyen okból kifolyólag postai úton nem kapták kézhez a formanyomtatványokat, a hivatalban lehetőségük van a támogatást megigényelni.

Tisztelettel:

                                                                                  Igazgatási osztály