Udvari Kamaraszínház – Ajánló

Az Udvari Kamaraszínház az egyetlen színtársulat a Kárpát-medencében, amely kizárólag a jelenünket eredményező múltunkból meríti a témát darabjaihoz, a színpadra vitelüket pedig komoly kutatómunka előzi meg.

A társulat az egész Kárpát-medence területén bemutatja előadásait Királyhelmectől Karancsig, Zentától Budapestig, Sepsiszentgyörgytől Körmendig.

Keressük azokat a civil szervezeteket az országban, amelyek tagjaikat kulturális élmény köré kívánják szervezni, amelyek a magyar kultúra közvetítését tartják elsődleges feladatuknak. Azon szervezetek számára kínáljuk színházi előadásink meghívását, amelyek pályáznak arra, hogy a nemzeti önazonosságot erősítő előadásokat, programokat szervezzenek és elősegítik a közéletben való felkészült részvételt tagjaik számára.

Lehetőség nyílik a Déryné Program keretein belül a mellékelt online prospektusból a Tizennyolc és a Tizenkilenc című előadásink ingyenes meghívására, mindössze a helyi művelődési háznak kell regisztrálnia a programba és az EMMI támogatásával ingyenesen lép fel társulatunk a helyi közönség tiszteletére.

Azáltal, hogy a nézőket civil szervezetek toborozzák jelentősen erősödik az adott szervezet közösségformáló ereje. Lehetőséget is teremtettünk ezen szervezetek számára, hogy felmérjék társadalmi hatásukat a környezetükben. Magas színvonalú színházi élményt kínálunk tagjaik számára és időutazást a jelenünket eredményező múltunkba.

Az előadások az embert és érzéseit, fájdalmait és küzdelmeit hozza közelebb a nézőkhöz a történelmi események előterében, átérezhetővé teszi a társadalmi fordulatok jelentőségét. Teszi ezt azért, hogy az idősek újra emlékezzenek, a fiatalok viszont megtanulják és érezzék, milyen értékek után kell kutatniuk, hogyan váljanak kultúránk őreivé, akárhova is sodorja őket a sors a Földtekén. A múltból okulva erőt meríthetünk ahhoz, hogy bízva bízhassunk egy szebb jövőben.

Elérhetőségeink a mellékelt online prospektusban megtalálhatók. Tekintsék meg az előadások előzeteseit, az aláhúzott sorokra kattintva!

Budapest, 2021. július 5.

Andrási Attila
Udvari Kamaraszínház, igazgató

MELLÉKLET: Online prospektus