Szennyvízhálózati tájékoztató

Tisztelt Lakosok!

Folyamatosan érkeznek lakossági panaszbejelentések a szennyvízhálózat túlterheltsége miatt, gyakoriak a dugulások, a szennyvíz kiöntése.

Az Önkormányzatunkhoz beérkező panaszokat minden esetben továbbítjuk a DPMV Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatósága felé. Az esetek nagy százalékában derül ki, hogy a rendszer nem rendeltetésszerű használata miatt alakulnak ki a jelzett problémák. Sokszor kerül a rendszerbe nagy mennyiségű szerves anyagot tartalmazó, elsősorban zsíros ételmaradék, valamint textildarabok, műanyag darabok, lakásfelújítás során használt vegyszerek, festékanyagok, melyek a rendszer elzsírosodásához, dugulásához vezetnek.

Kérjük olvassák el figyelmesen a DPMV Zrt. Csatorna-illemtan tájékoztatóját!

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Osztálya