Hirdetmény – Forintrade Kft. üzemlétesítés

H I R D E T M É N Y

Az ügy tárgya: A Forintrade Kft. (Dunavarsány, Neumann János utca 26.) tervezett fejlesztése – Dunavarsányban, a Neumann János utca 26., a 5100 hrsz.-ú ingatlanon – műanyagfeldolgozó üzemcsarnok és raktárcsarnok építése – az Agromulti Kereskedőház Kft. felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetén belül.

Az ügy iktatószáma: DV/8953-9/2020
A közzététel megindításának napja: 2020. szeptember 8.
Az ügyintéző neve, elérhetősége: Kertész Beáta, főépítész, Tel: 70 3670017
Az észrevételek megtételére rendelkezésre álló idő: 21 nap (az észrevételezés utolsó napja: 2020. szeptember 29.)

Az észrevételezendő dokumentumok elérési helye:

www.dunavarsany.hu/index.php/hirdetmeny-forintrade-kft-uzemletesites/

Az elektronikusan közzétett dokumentáció papíralapon megtekinthető 2020. szeptember 8-tól 2020. szeptember 29-ig-ig ügyfélfogadási időben a Beruházási és Műszaki Osztályon. A tervezett fejlesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket Dunavarsány város nyilvánossága elektronikus levélben, a jegyzo@dunavarsany.hu címre, postai úton levélben Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve a 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. címre küldheti meg 2020. szeptember 29-ig.
Az ügy tárgyának rövid ismertetése:
A Dunavarsány, az 5100 hrsz.-ú, belterületi ingatlanon a Forintrade Kft műanyagfeldolgozó üzemcsarnokot és raktárcsarnokot tervez létesíteni, a város északi részén, a Dunavarsány Ipari Park szomszédságában a Neumann János utca 26. alatt. A tervezett csarnoképület a veszélyes
anyagokkal kereskedő Agromulti Kft. középső és külső veszélyességi zónájába, az ingatlan igen kis része, ahol se épület, se parkoló nem tervezett, a belső veszélyességi zónába esik, ezért a vonatkozó jogszabály alapján katasztrófavédelmi bizottság összehívása volt szükséges az építési engedélyezési eljárás során.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 29. § (1) bekezdésben szereplő hatóságok képviselőit az ügy tárgyában összehívta. A bizottság állásfoglalása a R. 7. mellékletének 2. pontjában meghatározott szempontok figyelembevételével az, hogy a beruházó Forintrade Kft a megvalósuló épületeknek az Agromulti Kft. dunavarsányi telephelyének középső zónával (a sérülés egyéni kockázata 10 -5 és 10 -6 esemény/év értékek között alakul) érintett részén soha ne legyen egyszerre 100 főnél több és a belső zónán belüli (a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10 -5 esemény/év értéket) területen munkahelyet, parkolót ne létesítsen.
Az 5100 hrsz-ú ingatlanra tervezett létesítmények tervezete megfelel a fenti állásfoglalásnak.
A katasztrófavédelmi hatóság ezen állásfoglalása ellen az ügyben érintettek a Forintrade Kft. biztonsági övezeten belüli tervezett beruházását a veszélyességi övezet vonatkozásában nem ellenezték.

A hirdetményhez kapcsolódó, letölthető dokumentumok: