Meghívó képviselő testületi ülésre

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. március 10-én (kedden) 17:30 órakor

tartandó rendes ülésére

Az ülés helye : Városháza Díszterem

Tervezett napirendi pontok:

1. Javaslat a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló új helyi rendelet megalkotására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

2. Javaslat a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

3. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda bővítésével összefüggő döntések meghozatalára Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

4. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel kötendő Együttműködés és feladatellátási megállapodás, valamint a feladatok részletezését megállapító új megállapodások megkötésére Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

5 Javaslat a „Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány városában” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földek hasznosítására vonatkozó pályázatok kiírására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

7. Javaslat a Dunavarsány 0132/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

8. Javaslat az önkormányzat résztulajdonában lévő 2058 hrsz-ú ingatlan értékékesítése tárgyú pályázat eredményének megállapítására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

9. Javaslat a Dunavarsány 897/7 és 894/6 hrsz-ú önkormányzati úton tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítés elfogadására, településrendezési szerződés aláírására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok! Esetleges távolmaradását, kérem, szíveskedjen jelezni az 521-040-es vagy az 521-041-es telefonszámon.

Dunavarsány, 2020. március 6.

Tisztelettel:

Gergőné Varga Tünde

polgármester