Meghívás a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Dunavarsány Város Önkormányzata Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságának 2020. március 10-én (kedden) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Az ülés helye : Városháza Díszterem

Tervezett napirendi pontok:

1. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel kötendő Együttműködés és feladatellátási megállapodás, valamint a feladatok részletezését megállapító új megállapodások megkötésére Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

2. Javaslat a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló új helyi rendelet megalkotására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

3. Javaslat a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

4. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda bővítésével összefüggő döntések meghozatalára Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

5. Javaslat a „Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány városában” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földek hasznosítására vonatkozó pályázatok kiírására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

7. Javaslat a Dunavarsány 0132/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

8. Javaslat az önkormányzat résztulajdonában lévő 2058 hrsz-ú ingatlan értékékesítése tárgyú pályázat eredményének megállapítására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

9. Javaslat a Dunavarsány 897/7 és 894/6 hrsz-ú önkormányzati úton tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítés elfogadására, településrendezési szerződés aláírására Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

10. Tájékoztató a 834-844 hrsz-ú ingatlanok fejlesztéséről Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

11. Tájékoztató fogyatékkal élő személy nappali ellátásának biztosításáról

Megjelenésére feltétlenül számítok! Esetleges távolmaradását, kérem, szíveskedjen jelezni az 521-040-es vagy az 521-041-es telefonszámon.

Dunavarsány, 2020. március 6.

Tisztelettel:

Nagyné dr. Csobolyó Eszter sk. Bizottság elnöke