Partnerségi egyeztetés – településrendezési tervmódosítás – 2015.

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Trk 39.§ szerinti eltérő vélemények egyeztető tárgyalása


A tárgyi munkának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerinti véleményezési eljárása, valamint Dunavarsány Város Önkormányzata partnerségi egyeztetésről szóló szabályzata szerinti egyeztetése lezárult. A beérkezett vélemények összefoglalóját és ezek tervezett kezelését a folyamatban lévő tervezés során az alábbiakban mellékeljük. A jogszabályon alapuló véleményeket a tervmódosításba beépítettük, a szakmai véleményeket, észrevételeket pedig vagy beépítettük, vagy eltérő véleményünket indokoltuk a megküldött összefoglalóban.

Fentiekkel kapcsolatban egyeztetést tartunk

a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében 2017. január 27. napján, pénteken délelőtt 10 órakor.

Amennyiben a mellékletben foglaltakkal kapcsolatban további észrevételt kíván tenni, kérjük az egyeztetésen szíves megjelenését. Amennyiben az egyeztetésen nem vesz részt, azt elfogadó véleménynek tekintjük. Az egyeztetés jegyzőkönyvét a tárgyalást követően a honlapon jelentetjük meg.
„Dunavarsány Város hatályos Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása a város közigazgatási területének több pontján” című tervmódosítás Trk. 38. § szerinti összefoglalója megtekinthető, illetve letölthető az alábbiakban:

A Trk 38.§ szerinti vélemények ÖSSZEFOGLALÓJA

Kérjük az egyeztetésben részt venni szándékozó megkeresett államigazgatási szerveket, szomszédos önkormányzatokat és a lakosságot, a civil szervezeteket és minden érdekeltet, hogy a város partnerségi szabályzatának megfelelően a Tkr. 38.§ szerinti vélemények ÖSSZEFOGLALÓJÁVAL kapcsolatos véleményüket vagy a tárgyaláson, vagy az egyeztető tárgyalás időpontjáig, 2017. január 27. 9. óráig az alábbi elérhetőségeken tegyék meg:

• Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Kertész Beáta főépítész
• levélben: 2336 Dunavarsány, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, a Főépítész részére Kossuth L. u. 18.
• telefonon: 24/521-045, 0670/3670017
• e-mail-ben: foepitesz@dunavarsany.hu


Dunavarsány, 2017. január 17.

Gergőné Varga Tünde polgármester megbízásából
Kertész Beáta főépítész


Településfejlesztés és településrendezés
Dunavarsány Város Településfejlesztési Koncepciója, Településszerkezeti Terve,
Építési Szabályzata és Szabályozási Terve
felülvizsgálata és részleges módosítása véleményezési tervdokumentációja – 2015. október


Dunavarsány Város Képviselő-testülete 110/2014. (VI.17.) számú határozata alapján folyamatban van Dunavarsány város hatályos Településfejlesztési Koncepciója, Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának, valamint a mellékletét képező Szabályozási Terv felülvizsgálata és részleges módosítása.
A teljes közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálatot a 2013. január 1. napján hatályba lépett új jogszabályok tették szükségessé. A tervezett módosítások az utóbbi egy-két évben beérkezett területtulajdonosi és önkormányzati igények vizsgálatán és tervbe való beépítésén alapulnak.

A településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 38. § (1) bekezdése alapján kérjük véleményüket Dunavarsány Város településfejlesztési és településrendezési eszközei – Dunavarsány Településfejlesztési Koncepciója, valamint Településszerkezeti Terve, Építési Szabályzata és Szabályozási Terve – felülvizsgálata és részleges módosítása egyeztetési, véleményezési dokumentációjával kapcsolatban.

A megkezdett tervezési munkák alapján Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. VI. 17-ei Képviselő-testületi ülésén előzetesen elfogadta az elkészült Megalapozó vizsgálatokat és Dunavarsány Város Településfejlesztési Koncepcióját, valamint 2016. IX. 22-i Képviselő-testületi ülésén Dunavarsány Településszerkezeti Terve, Építési Szabályzata és Szabályozási Terve felülvizsgálata és részeleges módosítsa a Tkr. 38.§ szerinti véleményezési anyagát.

Az elkészült munkarészek megtekinthetők, illetve letölthetők.Kérjük az egyeztetésben részt venni szándékozó megkeresett államigazgatási szerveket, szomszédos önkormányzatokat és a lakosságot, a civil szervezeteket és a minden érdekeltet, hogy a Tkr. 38.§ szerinti véleményezési anyaggal kapcsolatos véleményüket 2015. december 15. napjáig az alábbi elérhetőségeken tegyék meg:

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Kertész Beáta főépítész, valamint távollétében Berényi Mária megbízott főépítész
– levélben: 2336 Dunavarsány, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, a Főépítész részére, Kossuth L. u. 18.
– telefonon: 24/521-060 (minden keddi nap délelőtt)
– e-mail-ben: foepitesz@dunavarsany.hu


Dunavarsány, 2015. november 4.

Gergőné Varga Tünde polgármester megbízásából
Kertész Beáta főépítész