Pályázatok

A és B típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019. évre

„A” típusú pályázati kiírás letölthető a szövegre kattintva
„B” típusú pályázati kiírás letölthető a szövegre kattintva


Pályázati kiírás
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet műszaki ügyintézői munkakör betöltésére


Pályázati kiírás
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi előadói állás betöltésére. II.


Pályázati kiírás
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi előadói állás betöltésére.


A Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdet: „Nagy mesemondó” Benedek Elek születésének 160. és halálának 90. évfordulójának alkalmából


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatására 2019


Pályázati kiírás házi-gondozói munkakör betöltésére


A és B típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019. évre

„A” típusú pályázati kiírás letölthető a szövegre kattintva
„B” típusú pályázati kiírás letölthető a szövegre kattintva


Pályázati kiírás igazgatási előadói állás betöltésére

Pályázati kiírás adóügyi előadói állás betöltésére

Pályázati kiírás pénzügyi előadói állás betöltésére


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.) magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának betöltésére.


Pályázati kiírás

Dunavarsány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS,„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Pályázati kiírás – Pénzügyi előadói munkakör betöltésére


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére


Dunavarsány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS,„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Pályázati kiírás – beruházási ügyintézői munkakör betöltésére


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatására 2017


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Házi segítségnyújtó munkakör betöltésére


Pályázati felhívás – házi gyermekorvosi praxis betöltésére


Pályázati felhívás – Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – „védőnői” állás betöltésére


Pályázati kiírás


Dunavarsány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát.


„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS,„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Pályázati felhívás intézmenyvezetői állás betöltésére – Dunavarsány Város Önkormányzata Weöres Sándor ÓvodaPályázati felhívás kegyeleti, közszolgálati feladatok ellátásáraLetölthető ADATLAPDunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek számára
A pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi letölthető dokumentumokban találják:

Szakszövetségi sport pályázati felhívas 2015

Kormányrendelet

Törveny

Sport pályázati űrlap 2015

Sport pályázati elszámolólap 2015

Sport pályázat tájékoztató levélDunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára
A pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi letölthető dokumentumokban találják:

Civil pályázati felhívas 2015

Kormányrendelet

Törveny

Civil pályázati űrlap 2015

Civil pályázati elszámolólap 2015

Civil pályázat tájékoztató levél


Pályázati kiírás


Dunavarsány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát.


„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS,„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Pályázati kiírás


Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi előadói állás betöltésére.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • I. besorolás: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; gazdálkodási szakon szerzett szakképzettség; felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.
 • II. besorolás: közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • közigazgatásban töltött idő,
 • költségvetési tapasztalat,
 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
 • helyismeret,
 • közigazgatási alap, ill. szakvizsga.


A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.


Ellátandó feladatok: könyvelés (CGR programok, KGR programok ismerete), beszámoló, költségvetés összeállításának előkészítése, számlák érkeztetése, szerződések nyilvántartása, aktualizálása, visszaigénylések elkészítése, OEP szerződésekkel kapcsolatos feladatok, analitikus nyilvántartások vezetése, valamint a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

A közszolgálati jogviszony határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat beadási határideje: 2014. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidőt követő 10 napon belül Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné és érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos ) kell benyújtani, az alábbi címre: 2336. Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. A borítékra kérjük ráírni: „Pénzügyi előadói munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztályvezetőjénél (Vágó Istvánné) a 24-521-040/123 telefonszámon.


Pályázati felhívás

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) Ök. rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
Ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthető (figyelemmel a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételekre is)

 1. aki Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen a városban is lakik, ide nem értve a felsőfokú tanulmányok folytatása miatt a tartózkodási helyen való indokolt tartózkodást,

 2. aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, addig az időpontig, ameddig hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig,

 3. aki első diplomát szerzőnek tekinthető,

 4. akinek az ösztöndíj odaítélését megelőző tanulmányi félévben elért tanulmányi eredménye legalább „jó” (3.51 feletti) volt (kivételes esetben a képviselő -testület ettől eltekinthet),

 5. és aki írásban megkötött Tanulmányi szerződésben vállalja, hogy amennyiben a megszerzett diplomának megfelelő foglalkoztatási lehetőségét az önkormányzat megteremti, úgy a diploma megszerzését követően legalább az ösztöndíj folyósításának idejével megegyező időtartamra az önkormányzatnál (intézményeinél) létesít munkaviszonyt, közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyt.

 6. A pályázati adatlapon a kérelmezőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a tanulmányai viteléhez jogszabály (pl. foglalkoztatási törvény) vagy intézményi szabályzat alapján milyen mértékű ún. diák-szociális juttatásban, vagy kedvezményben (pl. más ösztöndíj, pénzbeli szociális támogatás, tankönyv- és jegyzettámog atás, diákotthoni (kollégiumi) elhelyezés, ill. az ezt kiváltó lakhatási támogatás stb.) részesül. A jogosultság szociális szempontjának értékeléséhez a kérelmezőnek a jövedelmet, a vagyont a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló jogszabálynak a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályai szerint kell igazolni, és azt a pályázati adatlaphoz kell csatolni.

 7. Csatolni kell továbbá a hallgató felsőoktatási intézménye szerint illetékes hallgatói önkormányzat véleményét, javaslatát, valamint az intézmény nyilatkozatát , (igazolását) a kérelmező hallgató részére biztosított juttatásokról és kedvezményes szolgáltatásokról.

A pályázat elbírálása:

 1. A formailag hibásan, tartalmilag hiányosan benyújtott pályázatok esetében javításra, hiánypótlásra a benyújtást követően legfeljebb egy esetben – a Szervezési- és Önkormányzati Osztály erre irányuló írásbeli felhívása kézhezvételét követő 8 napon belül – van lehetősége a pályázóna k.

 2. Az ösztöndíj odaítéléséről – a Humánpolitikai Bizottság által előterjesztett javaslat alapján – érdemben a Képviselő-testület határoz.

 3. A pályázatok elbírálása során a – felsorolásnak megfelelő sorrendben – előnyt élvez annak a hallgatónak a pályázata, aki
  a) olyan területen folytatja tanulmányait, amelyre rövidebb távon jelentkezik az Önkormányzatnál – a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 3. §. (5) pontja szerint értendő – reális foglalkoztatási igény,
  b) az ösztöndíj odaítélését megelőző tanítási félévben elért tanulmányi eredménye jobb volt,
  c) szociálisan rászorultabb.

Az ösztöndíj megállapítása:

 1. Az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek fennállása esetén – és azok szerint – az ösztöndíjat a Képviselő-testület egy tanévre adományozhatja, mely évente meghosszabbítható.

 2. Az ösztöndíj hallgatónkénti összege 2014. évben havonta 15.000.- Ft. A 2015. évi támogatás összegéről a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés megalkotás akor dönt.

 3. A megállapított ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melyet csak kivételes – az önkormányzati rendelet szerint szabályozott – esetben kell visszafizetnie a támogatásban részesített hallgatónak.

 4. A tanévenként odaítélhető ösztöndíjak számát – mely évente legfeljebb kettő lehet – a költségvetési rendeletben jóváhagyott keret nagyságára és a foglalkoztat ási igényekre tekintettel a Képviselő-testület állapítja meg.

 5. Az ösztöndíj lemondása, vagy adott évi fel nem használása esetén az ösztöndíj-maradvány odaítéléséről a Képviselő-testület a következő évi pályázat elbírálása során dönt.

Az ösztöndíj folyósítása

 1. A pályázat nyertesei a Képviselő-testület által meghatározott ideig tartó és mértékű pénzbeli támogatásban részesülnek, melyet a Gazdasági Osztálya folyósít. Az ösztöndíj – a Képviselő-testület döntése alapján – egy tanítási félévre, egy összegben is biztosítható.

 2. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert hallgató és az Önkormányzat között az önkormányzat rendeletének 1. számú függeléke szerinti Tanulmányi szerződés jöjjön létre.

 3. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése, továbbá a jogosultság elvesztése esetén ösztöndíjat – az arra okot adó időponttól – a pályázatot elnyert hallgató részére nem lehet folyósítani.

 4. Amennyiben a megállapított jogosultsági feltételekben olyan változás következett be, hogy azáltal a hallgató elvesztette az ösztöndíjra való jogosultságát, úgy azt a hallgatónak a változást követő 15 napon belül be kell jelentenie.

 5. A pályázatokat elbíráló szerv a meghatározott feltételek hiányában, vagy megsértésével adományozott
  a) még folyósításra nem került ösztöndíjat visszavonja,
  b) a már folyósított ösztöndíj esetében pedig a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 17. §. bekezdéseiben meghatározottak szerint elrendelheti az ösztöndíj visszafizetését.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 30. (péntek)

AA pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követő képviselő-testületi ülés.

A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj pályázata”

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Önkormányzati Osztályánál (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) a 24-521-065-ös telefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Pályázathoz tartozó letölthető adatlap


Pályázati felhívás

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára
a felhívás az alábbi linken érhető el:
Pályázat


Pályázati kiírás

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi előadói állás betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok (29/2012.(III.7.) Korm. r. 1 melléklet II. 2.)

 1. besorolás: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli, számítástechnikai felsőfokú szakképesítés.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • közigazgatásban töltött idő,
 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
 • helyismeret,
 • közigazgatási alap, ill. szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: könyvelés (CGR programok, KGR programok ismerete), beszámoló, költségvetés összeállításának előkészítése, valamint a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

A közszolgálati jogviszony határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat beadási határideje: 2014. február 27.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidőt követő 10 napon belül Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt.

Az állás betölthető: 2014. március 01.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné és érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos ) kell benyújtani, az alábbi címre: 2336. Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. A borítékra kérjük ráírni: „Pénzügyi előadói munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztályvezetőjénél (Vágó Istvánné) a 24-521-040/123 telefonszámon.


Pályázati kiírás

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet 1 fő szociális igazgatási előadói állás betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,

Szociális igazgatási feladatok (29/2012.(III.7.) Korm. r. 1 melléklet 18.pont)

 1. besorolás: egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, jogász, humánszervező vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervező, személyügyi szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szociális ügyintézői szakképesítés.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Munkavégzés helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2339. Majosháza, Kossuth u. 34.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • közigazgatásban töltött idő,
 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
 • helyismeret,
 • közigazgatási alap, ill. szakvizsga.
 • WINSZOC program ismerete, kezelése

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: birtokvitás és általános igazgatási feladatok, szociális és gyámügyi I. fokú hatósági feladatok ellátása.

A közszolgálati jogviszony határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat beadási határideje: 2014. február 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 28.

Az állás betölthető: 2014. március 01.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné és érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos ) kell benyújtani, az alábbi címre: 2336. Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. A borítékra kérjük ráírni: „Szociális igazgatási előadói munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályvezetőjénél (Hebóné Dull Mária Ibolya) a 24-521-040/150 telefonszámon.


Pályázati kiírás

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet 1 fő szociális igazgatási előadói állás betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,

Szociális igazgatási feladatok (29/2012.(III.7.) Korm. r. 1 melléklet 18.pont)

 1. besorolás: egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, jogász, humánszervező vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervező, személyügyi szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szociális ügyintézői szakképesítés.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Munkavégzés helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2336. Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • közigazgatásban töltött idő,
 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
 • helyismeret,
 • közigazgatási alap, ill. szakvizsga.
 • WINSZOC program ismerete, kezelése

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: birtokvitás és általános igazgatási feladatok, szociális és gyámügyi I. fokú hatósági feladatok ellátása.

A közszolgálati jogviszony határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat beadási határideje: 2014. február 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 28.

Az állás betölthető: 2014. március 01.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné és érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos ) kell benyújtani, az alábbi címre: 2336. Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. A borítékra kérjük ráírni: „Szociális igazgatási előadói munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályvezetőjénél (Hebóné Dull Mária Ibolya) a 24-521-040/150 telefonszámon.