Szervezési és Önkormányzati Osztály torvenyesseg@dunavarsany.hu
Beruházási és Műszaki Osztály 
beruhazas@dunavarsany.humuszak@dunavarsany.hu
Gazdasági Osztály penzugy@dunavarsany.hu
Igazgatási Osztály igazgatas@dunavarsany.hu
Majosházi Kirendeltség  

 

A HIVATAL MUNKATÁRSAI

 

Dolgozó neve

Tisztsége

Elérhetősége

dr. Szilágyi Ákos Andor

jegyző

jegyzo@dunavarsany.hu,
0624-521-049

dr. Kiss István

aljegyző, Szervezési és Önkormányzati Osztályvezető

aljegyzo@dunavarsany.hu,

0624-521-065, 0624-521-040/ 135 mellék

Portik-Cseres Éva

polgármesteri referens, intézményfelügyeleti ügyintéző

titkarsag@dunavarsany.hu,
0624-521-041, 0624-521-040/ 111 m.

Horváth Andrea

humánpolitikai előadó, jegyzői referens, anyakönyvvezető

titkarsag@dunavarsany.hu,
0624-521-049, 0624-521-040/ 119 m.

Dobronyi Jánosné, Sarkadiné Szanyi Krisztina

testületi referens, jegyzőkönyvvezető

0624-521-052, 0624-521-040/ 131 és 127 m.

Szabó Magdolna

recepció

0624-521-040

Kovács Alíz Réka

Beruházási és Műszaki Osztályvezető

0624-521-045, 0624-521-040/ 154 m.

Kertész Beáta

főépítész

0624-521-040/153

Hajdu-Boros Barbara, Kocsisné Száger Mónika,Győri Hajnalka

műszaki előadók

0624-521-041/ 222 m., 0624-521-060, 0624-521-041/ 130 és 152 m.

Ispán Viktória

beruházási ügyintéző

0624-521-041/ 222 m., 0624-521-060,

Doktor János (0670-938-2905), Nagy István (0620-229-9739)

közterület-felügyelők

0624-521-40/137-es mellék

Schipeck Sándor

mezőőr

0670-382-3660

Vágó Istvánné

Gazdasági Osztályvezető

penzugy@dunavarsany.hu

0624-521-053

Tóth Krisztina, Kormos Lászlóné, Fuchs Tímea, Baski Zsuzsanna, Imre-Darvas Mónika, Hódosné Mezei Ildikó

pénzügyi előadók

0624-521-040/ 123m., 0624-521-048, 0624-521-040/ 115 és 118 m, 0624/521-040/149 m, hodosne.ildiko@dunavarsany.hu

Zelei Andrea, Patóházi Katalin

adóügyi előadó

ado@dunavarsany.hu,
0624-521-046, 0624-521-050, 0624-521-040/ 116, 120 m.

Fuchs Tímea, Rémik Istvánné, Nyíri Teréz

pénztáros, pénzügyi előadók

penztar@dunavarsany.hu,
0624-521-040/115 m, 0624-521-044, 0624-521-040/ 118 m., 0624-521-040/ 129 m.

Hebóné Dull Mária Ibolya

Igazgatási Osztályvezető

0624-521-040/ 150 m.

Radva Lászlóné

igazgatási előadó, anyakönyvvezető

0624-521-040/ 151 m.

Dr. Nagy Csilla, Takács Erika

igazgatási előadó

0624-521-040/ 124 és 121 m.

Hidegföldi Ágnes

iktató

0624-521-040

Hivatal elérhetősége

0624-511-830

Fax: 0624-511-831

Dömény Mátyásné

adóügyi előadó

ado@majoshaza.hu

Istvánovné Dragovics Magdolna

igazgatási előadó, anyakönyvvezető

igazgatas@majoshaza.hu

Mészáros Imréné

igazgatási előadó

igazgatas@majoshaza.hu

Kovács Sándorné, Ráczné Kovács Erika

testületi referens, polgármesteri referens

titkarsag@majoshaza.hu