Dunavarsány – Majosháza Helyi Választási Iroda tájékoztatása

2024. április 20-án 8 és 16 óra között az ajánlóív iránti igények fogadása és az ajánlóívek kiadása céljából a Helyi Választási Irodának ügyeletet kell tartania (cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.). Ezt követően a Helyi Választási Iroda munkaidőben intézi az ajánlóívek kiadásával és átvételével kapcsolatos feladatokat.
Az ajánlóívről nem lehet – még kitöltetlen állapotban sem – másolatot készíteni, minden ajánlóív egyedi azonosítóval, sorszámmal (és az azt tartalmazó vonalkóddal) kerül előállításra.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Válaztási Irodának legkésőbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő utolsó napján 2024. május 6-án 16 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.
Az ajánlások ellenőrzését a Helyi Választási Iroda a jelölt bejelentésétől számított három napon belül végzi el, majd megfelelő számú ajánlás esetén a Helyi Választási Bizottság a bejelentéstől számított 4 napon belül a jelöltet nyilvántartásba veszi.

dr. Szilágyi Ákos
Helyi Választási Iroda vezetője