Pályázat – közterület-felügyelői állásra

Pályázati kiírás

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet Közterület-felügyelői állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság a 78/1999, (XII.29.) Eüm-BM együttes rendelet szerint,
– iskolai végzettség:

Az I. besorolási osztályban:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:
Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. (A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 30. pontja)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alap
– Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
– helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (87/2019.(IV.23.) Korm. r. 1. sz. melléklet)
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. A köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, a közbiztonság és közrend, az önkormányzati vagyon valamint a közterület, az épített és természeti környezet védelmében való közreműködés. Az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés. Közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése, szankcionálása. A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás ellenőrzése. Munkája során keletkezett iratok, jegyzőkönyvek, jelentések, helyszíni bírságok rögzítése. Adminisztrációval kapcsolatos feladatok ellátása. Együttműködés a helyi rendőrség és polgárőrség szervezeteivel.

A kinevezés: határozatlan időtartamra szól, 6 hónapos próbaidővel.

Munkaidő: heti 40 óra.

Illetmény és egyéb juttatások: a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának előírásai szerint. Illetményalap: 75.000.- Ft

A pályázat beadási határideje: 2023. május 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 26.

Az állás betölthető: Elbírálást követően azonnal.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani az alábbi címre: 2336. Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Közterület-felügyelői munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: dr. Vanka Edina Igazgatási Osztályvezetőnél 06-24521-040/150 melléken, valamint Horváth Andrea humánpolitikai előadónál a 24-521-049-es telefonszámon.