Tájékoztató kutak létesítéséről, üzemeltetéséről, fennmaradásáról

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé. A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Amennyiben valamely pont a fentiekben felsoroltakban nem teljesül, úgy a területileg illetékes vízügyi hatósághoz szükséges fordulni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kút létesítése előtt létesítési engedélyt, majd az elkészült kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni!

Az engedély nélkül létesített kutak esetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2019. január 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

A kút létesítéséhez, fennmaradásához, üzemeltetéséhez, megszüntetéséhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete szerinti tartalmú dokumentáció benyújtása szükséges. A formanyomtatvány elérhető a www.dunavarsany.hu weboldal ügyintézés fül alatt, vagy személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 13:00-17:00, szerda 08:00-12:00 és 13:00-16:00, péntek 08:00-12:00) a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályán (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.).

A kérelem benyújtható postai úton, személyesen ügyfélfogadási időben a fentiek szerint, vagy ügyfélkapun. Az engedélyt abban az esetben van módunk kiadni, ha és amennyiben a kérelem és mellékletei eredetiben beérkeztek.

A kút vízjogi létesítési engedélyezése esetén a kérelem tartalmi követelményei:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (Benne a 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdése alapján: Fúrt kút esetében a kútfúró szakmai végzettségét igazoló dokumentumok; az alkalmazandó kútfúró berendezésre a bányafelügyelet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy az EK megfelelőségi nyilatkozat);

– A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése);

– Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a kút létesítésével érintett ingatlan nem az építtető tulajdonában van (72/1996.(V.22.) Korm.r. 3.§ (2) bek.);

– Az eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

A kérelem és mellékleteinek beadását követően az engedély kiadásának ügyintézési határideje 60 nap.

A kút vízjogi fennmaradási engedélyezése esetén a kérelem tartalmi követelményei:

A fúrt kutak esetében: A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. melléklet pontja szerint összeállított, a meglévő kút adatait tartalmazó felmérési tervdokumentáció. A fúrt kutak esetében a tervdokumentációt olyan szakember készítheti el, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzetséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja. Az összeállított dokumentáció, mely benyújtásra kerül az alábbiakat tartalmazza:

– 1 db kitöltött és megfelelően aláírt kérelem

 • fotódokumentáció
 • rajz a kút elhelyezkedéséről az ingatlan területén
 • tervlap
 • Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletszerinti vízminőség-vizsgálat eredményét mellékelni szükséges.
 • Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérére esetén, a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatát (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.) is szükséges benyújtani

Az eljárás illetékmentes (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

A kérelem és mellékleteinek beadását követően az engedély kiadásának ügyintézési határideje 60 nap.

Az ásott kutak esetében: A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. melléklet pontja szerint összeállított, a meglévő kút adatait tartalmazó felmérési tervdokumentáció. A jogszabály nem teszi kötelezővé a BM rendelet szerinti dokumentáció szakember általi elkészítését, tehát azt a kút engedélyének kérelmezője, azaz a leendő Engedélyes is összeállíthatja a jogszabályban előírt műszaki tartalommal.

Az összeállított dokumentáció, mely benyújtásra kerül az alábbiakat tartalmazza:

– 1 db kitöltött és megfelelően aláírt kérelem

 • fotódokumentáció
 • rajz a kút elhelyezkedéséről az ingatlan területén
 • Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletszerinti vízminőség-vizsgálat eredményét mellékelni szükséges.
 • Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérére esetén, a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatát (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.) is szükséges benyújtani

Az eljárás illetékmentes (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

A kérelem és mellékleteinek beadását követően az engedély kiadásának ügyintézési határideje 60 nap.

A kút vízjogi megszüntetése esetén a kérelem tartalmi követelményei: Az eljárás indulhat kérelemre, vagy hivatalból.

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja szerint összeállított tervdokumentáció
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése);
 • Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a megszüntetendő kút által érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van;
 • – Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a kút létesítésével érintett ingatlan nem az építtető tulajdonában van (72/1996.(V.22.) Korm.r. 3.§ (2) bek.);
 • – Az eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

A kérelem és mellékleteinek beadását követően az engedély kiadásának ügyintézési határideje 60 nap.

Vonatkozó jogszabályok: 

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet;
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet;
 • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet;
 • a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;
 • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet;
 • a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet;
 • a vízügyi biztonsági szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és műszaki osztály