ŐSZI ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS RENDJE

Őszi zöldhulladék-gyűjtés Dunavarsány

November 12. (szombat)

Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső te￾rület (Vasút sor – Nagyvarsányi utca – Vörösmarty utca – Búza utca – Határ

utca által határolt terület)

Dunakisvarsány (Homok utca – Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi

utca – Árpád utca – Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület)

November 13. (vasárnap)

Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Du￾naparti üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca

– Akácfa utca – Vasút sor által határolt terület)

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a levelet valamint a

füvet a gyűjtést megelőző nap zsákokban –melynek súlya maximum 20 kg

lehet – tegyék az ingatlanok elé!

Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze hagyomá￾nyos spárgával (kérnénk, hogy műanyag spárgát és fém drótot ne használjanak

a kötegeléshez a komposztáláshoz szükséges aprítás érdekében).

Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!

A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00-kor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy

az utcában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után, elszórtan zöld￾hulladék maradt a helyszínen, nem tudjuk figyelembe venni.

DTkH Nonprofit Kft.

Hulladékszállítási Közszolgáltató