Partnerségi egyeztetés, Dunavarsány Város hatályos településrendezési terveinek módosításával kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÁS 

Dunavarsány Város hatályos településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos teljes eljárás véleményezési szakasza partnerségi egyeztetésének lefolytatásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 29/A.§-ának és Dunavarsány Város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV. 19.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Dunavarsány hatályos településrendezési terveinek módosításával kapcsolatban indult teljes eljárásban – Dunavarsány Város Önkormányzata döntései alapján – elkészült a tervek véleményezési anyaga, amely az alábbi linkről letölthető:

LINK

A településrendezési eszközök módosítása a Trk. 36.§ szerinti teljes eljárással történik, amely előzetes tájékoztatási, valamint véleményezési szakaszból áll. Az előzetes tájékoztatási szakasz korábban a vonatkozó jogszabályok szerint lezajlott, így jelen tájékoztatás a Trk. 38.§ előírásai alapján lefolytatásra kerülő véleményezési szakasz partnerségi egyeztetése.

A partnerségi egyeztetés a Trk. vonatkozó rendelkezései, valamint Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok szerint kell lefolytatni.

Kérjük az érintett lakosságot, gazdálkodó szervezeteket, valamint az érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Dunavarsány Településrendezési terveinek és településképi rendeletének módosításával kapcsolatos véleményeiket, javaslataikat legkésőbb 2022. szeptember 29. napjáig írásban tegyék meg az alábbi elérhetőségeken:

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatala, Vojnits Csaba Ferenc főépítész

  • levélben: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
  • e-mail-ben: foepitesz@dunavarsany.hu

A fentiekkel kapcsolatban a Trk., valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

2022. szeptember 21. – szerdán – 10:30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)

Gergőné Varga Tünde

polgármester megbízásából:

Vojnits Csaba Ferenc