Pályázat anyakönyvvezetői állás betöltésére

Pályázati kiírás

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet 1 fő igazgatási előadói (anyakönyvvezetői) állás betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,

Igazgatási feladatok (29/2012.(III.7.) Korm. r. 1 melléklet 25. pont)

 1. besorolási osztályban:
 • érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • ASP, KCR, EAK, ASZA rendszerek ismerete

Munkavégzés helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • közigazgatásban töltött idő,
 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
 • helyismeret,
 • közigazgatási alap, ill. szakvizsga,

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása: elvégzi a születés, a házasság, a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében, részt vesz az ügyfélfogadásban, közreműködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél, teljesíti a társhatósági megkereséseket, anyakönyvi okiratok kiállítása, ellátja az állampolgársági eskütétel előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Hagyatéki ügyintézés, ügyféltájékoztatás, kapcsolattartás a hagyatékban érdekelt felekkel, leltár felvétele, jegyzőkönyv készítése, póthagyatéki ügyek leltárfelvétele. A népességnyilvántartással és a központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása, iktatás, szociális és általános igazgatási feladatok, megbízás alapján HVI feladatok teljesítése.

A közszolgálati jogviszony határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint. Illetményalap: 65.000.- Ft.

A pályázat beadási határideje: 2022. szeptember 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 07.

Az állás betölthető: Az elbírálást követően azonnal.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné és érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani, az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

A borítékra kérjük ráírni: „Igazgatási előadói munkakör betöltésére”, vagy elektronikus úton: titkarsag@dunavarsany.hu, személyesen a fenti címen Horváth Andrea humánpolitikai előadóhoz.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályvezetőjénél (dr. Vanka Edina) a 24-521-040/150 telefonszámon.