Népszámlálás 2022

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapban lebonyolításra kerülő országos népszámláláshoz.

A számlálóbiztosi feladatra való jelentkezés feltételei:

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:

 • saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet stb.);
 • elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeret áll rendelkezésre).

A jelentkezők kiválasztásának feltételei:

 • legalább középfokú végzettség;
 • kizárólagosság: annak vállalása, hogy az adatfelvétel ideje alatt a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak nem nyilatkozik;
 • magabiztos számítógépes ismeret: legalább alapvető vagy felhasználó szintű számítógépes ismeret, illetve érintőképernyős készülékek használatában való jártasság;
 • fizikai erőnlét, terhelhetőség: a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzés, és a jelentős fizikai, szellemi igénybevétel vállalása;
 • tanulási készség: a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátításának vállalása, és a vizsgázási kötelezettség tudomásul vétele;
 • motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a számlálóbiztosi munka iránt;
 • jó fellépés, beszédkészség: érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség;
 • kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás: udvariasság, kedvesség, megfelelő meggyőző erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem, idegen nyelv ismerete előnyt jelent;
 • empátia: a népszámlálás érdekeinek szem előtt tartása mellett, adott esetben az adatszolgáltató felmerülő problémájával való azonosulásra, együttérzésre való képesség;
 • lelkiismeretesség, precizitás: a pontos, alapos munkavégzés, illetve az útmutatások, határidők betartásának vállalása, vigyáz a rábízott tabletre és az egyéb kellékekre;
 • konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az adatszolgáltatókkal kapcsolatos problémákat kezelésére való törekvés;
 • titoktartás: annak vállalása, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük, nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek;
 • helyismeret, megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség: az összeírás területén, a településen való helyismeret;
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség (mobiltelefon, e-mail-elérhetőség) az adatfelvétel időszakában;
 • annak tudomásul vétele, hogy bizonyos személyes adatait (név, számlálóbiztosi azonosító, elérhetőség) a KSH az általa működtetett informatikai rendszerben rögzíti, és a hivatal a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az összeírási területén érintett adatszolgáltatónak azonosítás céljából megadhatja;
 • nemzetiségi területen előnyt jelent az adott nemzetiség nyelvének ismerete.

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) a képzések indítása várhatóan 2022. szeptember elején kezdődik. Az egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

A számlálóbiztos főbb feladata 2022. október 17. és 2022. november 20. között a számára kijelölt számlálókörzet bejárása, a körzethez tartozó, internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele. A számlálóbiztos a népszámlálási tevékenységet teljesítményarányos díjazás ellenében látja el. A számlálóbiztos az összeírást a KSH által rendelkezésre bocsátott tableten végzi.

Bővebb információ az alábbi honlapon érhető el: https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas

Amennyiben szívesen venne részt a népszámlálási munkában, és a felsorolt feltételeknek megfelel, kérjük, hogy a jelentkezéshez a „Jelentkezés számlálóbiztosnak” című nyomtatványt kitöltve, aláírva személyesen vagy elektronikus úton adja le a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) alábbi munkatársainál, előre egyeztett időpontban:

Dunavarsány: dr. Vanka Edina 06-24-521-040/150 e-mail: igazgatas@dunavarsany.hu, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Majosházai Kirendeltség: Kovács Nóra: 06-24-511-830 titkarsag@majoshaza.hu, 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.

Jelentkezési határidő: 2022. július 29. 12.00 óra

Szilágyi Ákos
jegyző, helyi népszámlálási felelős