A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság meghosszabbításra került

TÁJÉKOZTATÁS

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság meghosszabbításáról A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) a) és b) pontja szerint a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya

2022. augusztus 31-ig meghosszabbodik.

A lejáratot megelőzően 3 hónappal az új kérelmek beadhatók a hivatalban, melyek alapján a jogosultságok 2022. szeptember 1. napjával fognak megállapításra kerülni. Felhívom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes képviselőjének figyelmét, hogy a jogosultság alapjául szolgáló minden olyan változást, ami a kedvezmény igénybevételét érinti (jövedelmi helyzet-, család létszámának-, lakcímének változása, a gyermek(ek) tanulói jogviszonyában bekövetkezett változás (iskolaváltás, jogviszony megszűnése), a gyermek(ek) nagykorúvá válása, házasságkötése) köteles hatóságomnál haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni.

Dunavarsány, 2022. június 17.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző