A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság meghosszabbítása

TÁJÉKOZTATÁS

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság meghosszabbításáról

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (2) alapján, a 2020. november 4-e és a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. nap között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság (ill. a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya) jogosultsági időtartama és hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második
hónap utolsó napjáig, jelen ismereteink szerint 2022. július 31-ig meghosszabbodik.

A veszélyhelyzet megszűnését követően az új igényléssel kapcsolatos információkról tájékoztatást adunk. Felhívom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes képviselőjének figyelmét, hogy a jogosultság alapjául szolgáló minden olyan változást, ami a kedvezmény igénybevételét érinti (jövedelmi helyzet-, család létszámának-, lakcímének változása, a gyermek(ek) tanulói jogviszonyában bekövetkezett változás (iskolaváltás, jogviszony megszűnése), a gyermek(ek) nagykorúvá válása, házasságkötése) köteles
hatóságomnál haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni.

Dunavarsány, 2022. január 26.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző