Tájékoztatás szociális rászorultság alapján megállapítható nappali ellátásról

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 15/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelete alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák közül a nappali ellátást Szigethalom Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás alapján Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény útján biztosítjuk.

Az idősek nappali ellátása kapcsán cél a fenntartó települési önkormányzat közigazgatási területén, valamint a feladatellátási szerződéssel érintett településeken élő, erre a szociális szolgáltatásra jogosult és erre igényt tartó mozgás fogyatékos és/ vagy idős személyek részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése nappali klub keretén belül. Az intézmény enyhén demens idősek nappali ellátását is vállalja, amihez a demencia szakorvosi igazolása szükséges.

Szolgáltatás keretében nyújtott tevékenységek:

  • Szabadidős programok szervezése.
  • Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése.
  • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
  • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
  • Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése (Mozgásfogyatékosok Egyesülete, Nyugdíjasok Baráti Köre).
  • Mentális gondozás, egyéni és csoportos foglalkoztatások megszervezésével.
  • Speciális mozgásterápiás csoport és egyéni foglalkoztatások megszervezése.
  • Személyi higiénés szükségletek kielégítési lehetőségének biztosítása, gondozói segítségnyújtással történő megvalósításának biztosítása.
  • Fizikai, mentális aktivitás fenntartását célzó programok, tevékenységek és szocioterápiás foglalkoztatások rendszeres, napi szintű szervezése.
  • Az alaptevékenységeken kívül egyéb szolgáltatásokat is igénybe vehetnek az ellátottak saját költségükre, pl.: egyéni gyógytorna, kulturális rendezvényeken, kirándulásokon való részvétel,

A nappali klub és külön kérelem esetén az igény szerinti étkezés (tízórai, ebéd és uzsonna, normál és az orvos javaslatára diétás étrend), jövedelemtől függően térítés köteles.

Nyitvatartási idő:                                              Munkanapokon 7.00 és 15.00 között

Szolgáltatás nyújtás helye:                          Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 147.

Igénybevétellel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 147.

Tel.: 06/24/404-573

e-mail: info@szeni.hu

Tisztelettel:

Igazgatási Osztály