Pályázat védőnői állás betöltésére

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet „védőnői (egészségügyi szolgálati jogviszony) állás betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • főiskolai védőnői oklevél

Előnyt jelent

 • védőnői gyakorlat
 • helyismeret
 • kamarai tagságról szóló igazolás

A pályázathoz csatolni kell:

 • fényképes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását.

Bérezés: Az illetmény és a juttatások megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben és az 528/2020.(XI.28.) sz. Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Ellátandó feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok.

Munkavégzés helye: Egészségház, Védőnői Szolgálat 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24.

A pályázat beadási határideje: 2022. 01. 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02.11.

Az állás betölthető: Az elbírálást követően azonnal.

A teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidővel.

A Dunavarsány Város Önkormányzata szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázatot zárt borítékban, a Dunavarsány Város Polgármesteréhez (Gergőné Varga Tünde) kell benyújtani az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnői pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város Önkormányzatánál, dr. Kiss István aljegyzőnél, a 06-24-521-049-es telefonszámon.