T Á J É K O Z T A T Á S a téli szünidei gyermekétkeztetésről

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A téli szünidei gyermekétkeztetés ideje: 2021. december 22-31-ig (munkanapokon).

Dunavarsányban az iskolás gyermekeket tekintve, a téli szünidőben, 2021. december 22-23- ig az Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány, Kossuth L. u. 33. szám alatti napközi épületének konyhájáról, 11:30 – 12:00 óra között ételhordóban vihető el az ebéd. A szünet további napjain, azaz 2021. december 27-31-ig a déli meleg főétkezés házhozszállítással lesz megoldott.

Az óvodás gyermekek részére 2021.12.22-23. közötti időszakban a szünidei étkezés az óvodában biztosított. A 2021.12.27-31. közötti időszakban az ebéd házhozszállítással lesz megoldott.

Amennyiben az ebéd elvitele a szülő/törvényes képviselő, vagy a jogosult gyermek részéről akadályba ütközik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása alapján más személy is átveheti.

dr. Szilágyi Ákos sk.
jegyző