Pályázat védőnői állás betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet „védőnői” állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet
– főiskolai védőnői oklevél

Előnyt jelent
– védőnői gyakorlat
– helyismeret
– kamarai tagságról szóló igazolás

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
– iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását.

Bérezés: Az illetmény és a juttatások megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben és az 528/2020.(XI.28.) sz. Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Ellátandó feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok.
Munkavégzés helye: Egészségház, Védőnői Szolgálat 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24.

A pályázat beadási határideje: 2021. 11. 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 12.17.
Az állás betölthető: 2022.01.01.

A teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidővel. A Dunavarsány Város Önkormányzata szolgálati lakást nem tud biztosítani. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázatot zárt borítékban, a Dunavarsány Város Polgármesteréhez (Gergőné Varga Tünde) kell benyújtani az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnői pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város Önkormányzatánál, a 06-24-521- 049-es telefonszámon.