Pályázat adóügyi előadói állás betöltésére

Pályázati kiírás

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet adóügyi előadói állás betöltésére. Pályázati feltételek: (29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19 pont. (pénzügyi igazgatási feladatok)

– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– I. besorolás: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
– II. besorolás: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
– közigazgatásban töltött idő,
– önkormányzati adóhatósági területen szerzett tapasztalat,
– ONKADO program ismerete,
– ASP program ismerete
– helyismeret,
– közigazgatási alap, ill. szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások. A közszolgálati jogviszony határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Munkavégzés helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Majosházi Kirendeltség (2339 Majosháza, Kossuth u. 34.)

Illetmény és egyéb juttatás: a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint. (illetményalap: 60.000.- Ft)

A pályázat beadási határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.

Az állás az elbírálást követően, 2021. december 01. napjától tölthető be.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné és érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban,

– Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani, az alábbi címre: 2336. Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. A borítékra kérjük ráírni: „Adóügyi előadói munkakör betöltésére”,

– illetve a titkarsag@dunavarsany.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Gazdasági Osztályvezetőjénél (Vágó Istvánné) a 24-521-040/123 telefonszámon.