Tájékoztatás a Duna-parti közterületekről II.

TÁJÉKOZTATÁS
a Duna-parti közterületekről II.

A 2020. június 19-ei tájékoztatásom óta eltel, pandémiával terhelt időszakban elkészült két ütemben az a geodéziai felmérés, amely egyértelműen igazolja azt a jogi tényt, hogy Dunavarsány közigazgatási területén a Duna medre és az érintett ingatlanok telekhatára között, eltérő szélességben ugyan, de ott találhatók a 3338 helyrajzi számú és a 3521 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületek. A felmérések azt is alátámasztották, hogy a térképen látható jogi állapot és a valóságos állapot között néhol komoly eltérések vannak.

A felmérés alapján az Önkormányzat lefolytatta a Taksony közigazgatási határa és a Taksony vezér Híd közötti Duna-parti közterülettel határos ingatlanok tulajdonosaival az egyeztetéseket annak érdekében, hogy az évtizedek óta fennálló – 3338 helyrajzi számú közterületet terhelő – jogosulatlan túlbirtoklásokat konszenzusban, további jogi eljárások megindítása nélkül megszüntesse. A szóbeli egyeztetések során minden tulajdonosnak lehetősége volt személyesen is, vagy jogi képviselője útján ismertetni az álláspontját és feltenni a kérdéseit az Önkormányzat képviselőinek, akik, véleményem szerint, minden kérdésre kimerítő választ adtak. A túlbirtoklások megszüntetését eredményező egyezségi ajánlataink megfontolására adott határidőn belül 2021. március 1. napján hivatali kapun keresztül kaptunk egy beadványt az érintett ingatlantulajdonosok képviseletében. A levélírók beadványukban több olyan kérdésbe foglalt feltételt is támasztanak a lehetséges egyezséghez, mint például kárpótlási (kártalanítási) igény kielégítése az Önkormányzat által, vizionált tömegek által okozott problémák önkormányzati orvoslása, levélírók vagyonvédelmének önkormányzati megvalósítása, 315 nap lakóközösségben elszenvedett sérelmek önkormányzati orvoslása stb., amelyek biztosítása és megvalósítása nem a tárgyi ügyben pártatlanul eljáró Önkormányzat feladata. Ebből és a beadvány egyéb aspektusaiból kiindulva egyértelmű számunkra, hogy egyezség a levélíró ingatlantulajdonosok és az Önkormányzat között nem tud létrejönni és minden további egyeztetésnek nevezhető beszélgetés csak az idő húzását szolgálja. A levélíró ingatlantulajdonosok az általuk kidolgozatlannak tartott preferált egyezségi megoldások ideiglenes elutasításakor még mindig nem veszik figyelembe azt az egyszerű jogi tényt, hogy ingatlanaik megvásárlásakor nem vásároltak egyidejűleg önkormányzati közterületet is, tehát ez a közterület a mai napig a közhiteles ingatlan-nyilvántartáson alapuló jogi állapot szerint ott található az ingatlanaik hátsó telekhatára és a Duna medre között. Az Önkormányzat ezt a jogi állapotot tekinti autentikusnak, és mint tulajdonosi joggyakorló ragaszkodik a tulajdonában álló forgalomképtelen, nemzeti vagyon körébe tartozó közterület jogi helyzetének jogi állapotnak megfelelő rendezéséhez. Az Önkormányzat a 2021. év májusában hivatalos, tértivevényes felszólításokat küldött ki az önkormányzati területet birtoklók részére a terület felszabadítására vonatkozóan és a térképen látható jogi állapot és a valóságos állapot közötti komoly eltérések okán, mivel a valós birtokhasználat és az ingatlan-nyilvántartásban jelölt telekhatárvonala a 3339/2 helyrajzi számú és a 3338 helyrajzi számú közterületeknek jelentősen eltér a valóságban, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályánál Ráckevén kezdeményeztük a térkép kiigazítását a hivatkozott közterületek vonatkozásában.

A Taksony vezér Híd és a Majosháza közigazgatási határa közötti Duna-parti 3521 helyrajzi számú önkormányzati közterülettel határos Duna sori és Sziget sori ingatlantulajdonosokkal az egyeztetések jelenleg folyamatban vannak annak érdekében, hogy az évtizedek óta fennálló – az érintett közterületet terhelő – jogosulatlan túlbirtoklásokat konszenzusban, további jogi eljárások megindítása nélkül megszüntethetők legyenek.

Természetesen, azokban az esetekben, ahol indokolt és a perindítási feltételek beállnak, az Önkormányzat meg fogja indítani a polgári peres eljárásokat az önkormányzati tulajdonú közterület jogosulatlan birtoklásának megszüntetése érdekében. A 3338 helyrajzi számú és a 3521 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületekkel érintett Duna-parti ingatlantulajdonosokat az Önkormányzat korábban már tájékoztatta, hogy – a tárgyi ügyben érintett Duna-parti önkormányzati tulajdonú, nemzeti vagyon körébe tartozó közterület vagy annak egy része elbirtoklását az Önkormányzat vitatja

– ha az ingatlan tulajdonos úgy gondolja, hogy esetében az elbirtoklás jogszabályi feltételei beálltak, elbirtoklási pert indíthat az Önkormányzat, mint tulajdonos ellen.
– az Önkormányzat a közvagyon körébe tartozó ingatlan tulajdonjogának ingatlan- nyilvántartáson kívüli megszerzésében nem működik együtt az ingatlantulajdonosokkal.

A mai nappal bezárólag nincsen tudomásunk arról, hogy tárgyi ügyben az Önkormányzattal szemben bárki elbirtoklási pert kezdeményezett volna.

Dunavarsány, 2021. július 13.

Gergőné Varga Tünde
polgármester