Nyári szünidei gyermekétkeztetés

T Á J É K O Z T A T Á S

a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos iskolás gyermek részére ingyenesen biztosítja. Az óvodás gyermekek részére a szünidei étkezés az óvodában biztosított, tekintettel arra, hogy a szünidőben az óvoda nyitva tart.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben (2021. június 16-tól 2021. augusztus 31-ig.) valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül az Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány Kossuth L. u. 33. szám alatti Napközi épületének konyhájáról 11.30 – 12.30 óraközött történő elvitellel vehető igénybe.

Amennyiben az ebéd elvitele a szülő/törvényes képviselő, vagy a jogosult gyermek részéről akadályba ütközik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása alapján más személy is átveheti

dr. Szilágyi Ákos sk.

jegyző