Értesítés személyes megjelenés nélküli közmeghallgatás tartásáról

Forrás: innorail.hu

É R T E S Í T É S

Tárgy: MÁV Zrt., a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárástárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás – értesítés személyes megjelenés nélküli közmeghallgatás tartásáról.

Értesítem, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: BKMKH, környezetvédelmi hatóság) a 2021. március 17. napján a környezetvédelmi hatóságnál előterjesztett – a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának [Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal] fejlesztése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti környezeti hatásvizsgálati dokumentáció iránti kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárás keretében a BKMKH, mint környezetvédelmi
hatóság 2021. május 3. napján 10:00 órától, a 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatti épületben, a környezetvédelmi hatóság hivatali helyiségében, mint helyszínen közmeghallgatást tart, az érintettek személyes megjelenése nélkül, az alábbi indokokra tekintettel.

A hivatalos értesítés ITT letölthető!