TÁJÉKOZTATÁS – Partnerségi egyeztetés

T Á J É K O Z T A T Á S

DUNAVARSÁNY LAKOSSÁGA, CIVIL ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK, KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLETEK ÉS EGYÉB ÉRDEKELT PARTNEREK RÉSZÉRE

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV. 19.) Ök. rendeletnek megfelelően Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2020. (IX.8.) számú Kt. határozatával döntött Dunavarsány Településszerkezeti Tervének teljes felülvizsgálatáról és Építési Szabályzatának, valamint ahhoz kapcsolódóan a településkép-védelméről szóló rendelet módosításáról.

A tervezési folyamat a vonatkozó Kormányrendelet szerinti véleményezési szakaszba került, mely során elkészült a Trk. 38.§ szerinti véleményezési tervdokumentáció.

A város honlapján az alábbi linken közzétett „Dunavarsány Város hatályos településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata és módosítása a település több pontján” című dokumentációval kapcsolatban észrevételt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak:

https://dunavarsany.hu/index.php/2020/12/04/partnersegi-egyeztetes/

Észrevételeiket, véleményüket a veszélyhelyzetre tekintettel lakossági fórum összehívása hiányában 15 napig,

2021. április 29-ig

kizárólagosan elektronikus levélben a partnerseg@dunavarsany.hu címre küldhetik meg, nevük, email-címük feltüntetésével. A beérkező észrevételeikre a tervezői, főépítészi válaszokat a város www.dunavarsany.hu honlapján a főoldal jobb oldali sávjában, a közérdekű linkek között elérhető Partnerségi egyeztetés alatt

2021. április 30-től kezdődően 2021. május 11-ig tekinthetik meg.

 

Gergőné Varga Tünde polgármester s.k.

 Dunavarsány, 2021. április 13.