Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr újév köszöntő írása

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

A mögöttünk álló évek és évtizedek ezen időszakaiban már-már rutinszerűen kívántunk egymásnak minden jót az új esztendőre. Szép gesztus ez még akkor is, ha az esetek túlnyomó részében megszokásból jön, és igazából végig sem gondoljuk, hogy pontosan mi az a kívánság, amiről azt gondoljuk, hogy boldoggá teheti a másik életét. Ha mégis konkrét kívánságokat kellene megfogalmazni, akkor – emberi mivoltunkból adódóan – legtöbbször többet, szebbet vagy jobbat kívánnánk. 2020 azonban megtanított minket arra, hogy ahhoz, hogy egy év boldog legyen – legtöbb esetben – bőven elegendő, ha az új esztendő nem vesz el tőlünk semmit, és a dolgaink nem fordulnak rosszabbra. Sajnos a mögöttünk álló évünket sokunk számára áthatotta a veszteség, a félelem, a lemondás és a kilátástalanság érzése. Nem meglepő ez, hiszen egy olyan globális és komplex kihívással szembesültünk, amihez hasonlót generációk óta nem tapasztaltunk.

A mögöttünk álló esztendőt értékelve a végtelenségig sorolhatnánk a negatívumokat egyéni, nemzeti és globális viszonylatban egyaránt. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg azokról a pozitívumokról sem, amiknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy már látható az alagút vége. Hálával és büszkeséggel nyugtázhatjuk, hogy a magyar emberek összefogásának és áldozatkészségének köszönhetően sikerült felvennünk a harcot a vírus szerteágazó negatív hatásaival szemben. Elmondhatjuk, hogy az egészségügy, az intézmények és a közigazgatás a legintenzívebb időszakokban is megőrizte működőképességét, ahogy a gazdasági termelés túlnyomó része és a lakosság ellátottsága is folyamatos volt. Természetesen voltak szektorok és szereplők, amelyeket a járvány minősítetten is térdre kényszerített. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a munkáltatók és munkavállalók együttműködésének, valamint a különböző kormányzati beavatkozásoknak köszönhetően a legtöbb magyar vállalkozás és család bizakodással várhatja, hogy a közeljövőben megkezdődik a helyzet normalizálódása. Éppen ezért köszönet és hála jár mindazoknak, akik az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben, a nevelési-oktatási intézményekben, a rendvédelmi szerveknél, személy- és teherszállításban, a közigazgatásban, a kereskedelemben és a gazdaság egyéb területein a szokásosnál is nagyobb bátorságról és szolidaritásról tettek tanúbizonyságot. Kívánom, hogy a vészterhes időkben tanúsított összetartozás és tisztelet élje túl a vírushelyzetet és a várva várt „békeidőben” is segítse nemzetünk boldogulását.

Fontos eredmény, hogy az államháztartás rendelkezett annyi tartalékkal, vezetőink pedig annyi elkötelezettséggel, hogy a vírus példátlan gazdasági rombolása ellenére nemcsak nem történt visszalépés a családvédelmi akcióterv tekintetében, hanem sikerült azokat tovább bővíteni és egyéb segítő intézkedéseket meghozni. E körben fontos kiemelni a hiteltörlesztési moratórium bevezetését és meghosszabbítását, amely rengeteg magyar családot mentett meg az anyagi ellehetetlenüléstől. Szintén örömre ad okot – többek között – a 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetése, az új lakások áfájának jelentős csökkentése, a gyermeket nevelő családok számára az illetékmentesség, valamint 3 millió forint összegű felújítási támogatás lehetővé tétele is.

Szintén komoly siker, hogy – az egyszeri 500 ezer forintos juttatás mellett – példátlan mértékű előrelépés történt az egészségügyben dolgozók javadalmazása terén is, továbbá jelentős szigorítások lépnek életbe a hálapénz visszaszorítása érdekében. E két lépésnek köszönhetően okkal bízhatunk abban, hogy az előttünk álló időszakban az egyészségügyben egy olyan versenyképes életpályamodell indul, amely biztosítja a kellő létszámú és – nemzetközi szinten is – kimagasló színvonalú szakemberekre épülő ellátását mindannyiunk számára.

Bár a koronavírus teljes mértékben áttematizálta a helyi, regionális és globális politikát, a migrációt és radikális liberalizmus térnyerését, valamint a „renitens” nemzetállamok megregulázását kívánó politikai és gazdasági erők – sokszor a valós problémák kezelése helyett és azok ürügyén – tovább munkálkodtak a 2020-as évben is. Komoly nemzeti siker, hogy Hazánk sikeresen ellenált a Magyarország ellen intézett támadásoknak és sikerült érdekeinket úgy megvédeni, hogy nem kellett értékeinket feláldozni. Tettük ezt annak ellenére, hogy az ellenzéki erők nemcsak ellendrukkerként, titkon kívánták Hazánk bukását, hanem tevékenyen, nyílt sisakkal harcoltak a Magyarországot zsarolni próbálók oldalán.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

A nehézségek ellenére nem telt el úgy a 2020-as év, hogy térségünket érintően ne történjenek pozitív előrelépések. Ezek közül kiemelendő az egyik legáltalánosabb érdeklődéssel bíró M0-ás déli szakaszát érintő felújítás befejezése, különös tekintettel arra, hogy a kivitelezés során felléptek olyan nem várt kihívások is, amelyek akár a felújítás jelentős elhúzódását is eredményezhették volna. Szintén pozitív változást hozott az, hogy térségünkben egy újonnan kialakított, harmadik fel- és lehajthatóág épült meg az M0-s északi oldalán javítva a közlekedést. Okkal bízhatunk továbbá abban, hogy a közeljövőben a déli oldalon megépülő csatlakozási pont további fejlődést eredményez.

Szintén bizakodásra ad okot, hogy az elővárosi közlekedési fejlesztés komplex tervének részeként megkezdődött a gyártelepi HÉV átjáró rekonstrukciójának tervezése. Ugyanezen program keretében kerülnek új járművek is forgalomba, amelyek szintén nagyban hozzájárulnak majd a térségi tömegközlekedés színvonalának növekedéséhez.

Dunavarsány a 2020-as év nehézségeinek ellenére is sikeresnek mondhatja magát, hiszen a Szennyvíztisztító Telepen befejeződött a Magyarország Kormánya által támogatott korszerűsítés és az újonnan épített műtárgyak üzemeltetési engedélyeinek beszerzésével a beruházás utolsó szakaszához érkezett. Pest megyei fejlesztési támogatás felhasználásával elkészült a Habitat utca új nyomvonalának kialakítása, és idén szintén a megye településeinek fejlődését célzó elkülönített forrásnak köszönhetően átadhatjuk a két településrészünket összekötő új kerékpárutat is.

Örömmel számolhatok be róla, hogy városunk további fejlődése érdekében is eredményesen lobbiztunk és pályáztunk, minek következtében a régebbi és az új – talán legtöbb kisgyermekes családnak otthont adó – településrész, a Nyugati lakópark határán kijelölt területen, új nevelési és oktatási intézményekkel gazdagodhat Dunavarsány. Pest megye fejlesztési programja részeként önkormányzatunk megkezdte az ide tervezett négy csoportszobás bölcsőde építésének előkészítését. Magyarország Kormánya tavalyi döntése értelmében az Árpád Fejedelem Általános Iskolát új, nyolc tantermes épülettel és hozzá tartozó sportcsarnokkal bővíti, valamint szintén az új intézményi területen építi majd meg a Ráckevei és Szigetszentmiklósi járás 20 településén élő gyermekek speciális nevelését és oktatását is ellátó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt.

Varsányiként, volt polgármesterként és országgyűlési képviselőként is egyaránt büszkeséggel töltenek el az itt élő polgárok és közösségek mindannyiunkért és városunkért végzett szolgálatai és ezek elismerései. Pest Megye Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjjal tüntette ki Komáromi István díszpolgárunkat, a Közép-Magyarországi Folklórszövetség pedig Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott a Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes részére, valamint számos sportsiker is öregbítette Dunavarsány jó hírét az előző évben, melyekhez ezúton is gratulálok, a díjazottak további szolgálatához a Jóisten áldását kívánom!

Tisztelt Polgárok!

A 2020-as esztendő kendőzetlenül és húsbavágóan világított rá arra, hogy semmit sem vehetünk magától értetődőnek, legyen az egy munkahely, egy félelem- és maszkmentes találkozás, egy éttermi vacsora, egy kirándulás, szerettünk ölelése vagy éppen egy családi vagy közösségi rendezvény. Mindannyiuknak kívánom, hogy a mögöttünk álló veszteségek és nehézségek éppúgy, mint a sikereink adjanak erőt az előttünk álló kihívásokhoz, továbbá ahhoz, hogy a járványhelyzet elmúlásával jobban tudjuk értékelni mindazt a jót, amit a járvány egy időre elvett tőlünk és amiben korlátozva voltunk. Ennek reményében kívánok mindannyiknak reménnyel és hálával teli boldog új évet.

 

Bóna Zoltán

országgyűlési képviselő