Ebösszeírás 2021

Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról

Dunavarsány Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Dunavarsány város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2021. január 1-jétől 2021. szeptember 30-ig ebösszeírást végez. Az ebösszeírás „önbevallásos” módszerrel történik.

Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány (ebösszeíró adatlap) a https://dunavarsany.hu/index.php/letoltheto-nyomtatvanyok/ oldalon tölthető le. Kérem, szíveskedjenek a kitöltött ebösszeíró adatlapot az alábbi módok egyikén megküldeni. Az ebösszeíró adatlapot kutyánként szükséges kiállítani. A korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás.

A járványhelyzetre tekintettel az adatlap kizárólag az alábbi módok egyikén küldhető be:

a) postai úton a „Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztály dr. Nagy Csilla részére” címzettnek a „2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.” címre, vagy

b) elektronikus úton a „nagy.csilla@dunavarsany.hu” e-mail címre PDF formátumban (A JPG formátumú (fénykép) fájlokat nem tudjuk elfogadni!), vagy

c) hivatali kapun keresztül elektronikusan a „Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal, DKOH, KRID: 126095778” címre.

Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az ebösszeírás sikerességét!

Dunavarsány, 2020. december 14.

Köszönettel,
dr. Szilágyi Ákos
jegyző