Az önkormányzat segít – gyermekétkeztetés a téli szünetben

T Á J É K O Z T A T Á S
a téli szünidei gyermekétkeztetésről

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos iskolás gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az óvodás gyermekek részére a szünidei étkezés az óvodában biztosított, tekintettel arra, hogy a szünidőben az óvoda nyitva tart. A téli szünidei gyermekétkeztetés ideje: 2020. december 21-31-ig (munkanapokon). Dunavarsányban, a téli szünidőben, 2020. december 21-23-ig az Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány, Kossuth L. u. 33. szám alatti konyhájáról, 11:30 – 12:00 óra között ételhordóban vihető el az ebéd.

A szünet további napjain, azaz 2020. december 28-31-ig a déli meleg főétkezés házhozszállítással lesz megoldott. Az ételek előrecsomagoltan kerülnek kiszállításra. Amennyiben az ebéd elvitele a szülő, vagy a jogosult gyermek részéről akadályba ütközik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása alapján más személy is átveheti.

dr. Szilágyi Ákos sk.
jegyző