Megindult a településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás

T Á J É K O Z T A T Á S
DUNAVARSÁNY LAKOSSÁGA, CIVIL SZERVEZETEI ÉS EGYÉB ÉRDEKELTEK RÉSZÉRE

Hivatkozással az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésére, valamint a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§- ára, ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 113/2020. (IX.8.) számú Képviselő-testületi határozata alapján, jogszabályi kötelezettségének, valamint lakossági módosítási kezdeményezéseknek megfelelően megindította

Dunavarsány Város teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközeinek, Dunavarsány Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának, az azzal együtt értelmezendő Szabályozási Tervének módosítására irányuló eljárást.

A tervmódosítás egyeztetési eljárása a Korm. rendelet és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV.19) ök. rendelet szerint nyomon követhető 2020. december 1-től a város honlapján, a www.dunavarsany.hu „Partnerségi egyeztetés” felületen, az önkormányzati hirdetőtáblákon és a Dunavarsányi Naplóban.

Dunavarsány, 2020. november 18.

Gergőné Varga Tünde
polgármester