Folytatódik a Klebelsberg Ösztöndíj Program

Happy group of exchange students at the campus holding notebooks - education concepts

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Folytatódik a Klebelsberg Ösztöndíj Program
Idén már a tanító alapképzési szakon tanulók is pályázhatnak. A Klebelsberg Központ 2020. október 1-től várja az osztatlan tanárképzésben,
gyógypedagógia, illetve tanító alapképzési szakon tanuló hallgatók jelentkezését a Klebelsberg Ösztöndíj Programba (KKÖP). A Program célja, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók a végzettségüket igazoló oklevél megszerzése után a tankerületi központok által fenntartott  köznevelési intézményekben helyezkedjenek el, amelyért jelentős mértékű ösztöndíjat kapnak tanulmányaik ideje alatt. 

A Központ várja mindazon hallgatók jelentkezését, akik a pályázat benyújtásának időpontjában a felsőoktatásban osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia, továbbá tanító alapképzési szakon nyertek felvételt, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytatnak. Az ösztöndíjat a hallgatói jogviszony ideje alatt kaphatják a támogatottak, akiknek vállalniuk kell, hogy az általuk megjelölt három megye valamelyikében, legalább az ösztöndíj folyósítási idejével megegyező ideig egy tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben fognak tanítani. Az ösztöndíj havi összege 25, 50 vagy 75 ezer forint lehet a tanulmányi eredményektől függően. 
A KKÖP 2013/2014. tanévi elindulása óta már 3453 ösztöndíjas szerződés került megkötésre, és összesen 4 621 925 000 Ft ösztöndíj támogatást kaptak a hallgatók. 2018 szeptembere óta pedig 621 pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerzett ösztöndíjas kezdte meg a pályáját. Az ösztöndíjasok sikeres elhelyezkedése a Klebelsberg Központ koordinálásával, a tankerületi központok együttműködésével jött létre.
A pályázatot elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.
A pályázatról bővebb információ a Klebelsberg Központ honlapján található, a https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij címen.
A pályázat elektronikus beadásához a KRÉTA felülete áll rendelkezésre: https://osztondij.e- kreta.hu/
 
A pályázat benyújtási határideje 2020. október 19. (hétfő) éjfél. A pályázatok értékelése és elbírálása 2020. november hónap folyamán történik meg. A pályázatokról szóló döntésről, a Klebelsberg Központ a döntést követő 10 napon belül elektronikus levélben minden pályázónak értesítést küld.

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.
Levelezési cím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf.:1299

Tel: 06 24 795 255
E-mail: szigetszentmiklos@kk.gov.hu