MEGHÍVÓ testületi ülésre

Tisztelettel meghívom Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 8-án (kedden) 17:00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye : Városháza Díszterem

Tervezett napirendi pontok:

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő
  csatlakozásra és pályázat kiírására
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester
 2. Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester
 3. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester
 4. Javaslat „Központi orvosi ügyelet ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester
 5. Javaslat településrendezési szerződések megkötésére és Dunavarsány város településrendezési
  eszközeinek módosítására
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester
 6. Javaslat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági bizottsági állásfoglalásának elfogadására
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester
 7. Javaslat a Varsány Tópark Kft-vel kötött településrendezési szerződés megszűnésének megállapítása
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester
 8. Javaslat a Dunavarsány, 2084/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére, pályázat kiírására
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester
 9. Javaslat a Dunavarsány, 3702/3, 0132/2, 0132/5, 0132/7-8, 0132/11, 0132/15-20 és 0134/11-13 hrsz-ú
  ingatlanok megosztására és művelési ág módosítására
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester
 10. Javaslat a 0123/61 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására
  Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok! Esetleges távolmaradását, kérem, szíveskedjen jelezni az 521-040-es vagy az 521-041-es telefonszámon.

Dunavarsány, 2020. szeptember 3.

Tisztelettel:

Gergőné Varga Tünde
polgármester